Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie ar 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:dostawę testów immunoenzymatycznych, API, surowic oraz podłoży i krążków do antybiogramu

OGŁOSZENIE
o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie ar 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:
dostawę testów immunoenzymatycznych, API, surowic oraz podłoży i krążków do antybiogramu (sygn. akt: WIW.a.agz.2732-d2/13/2011)
 
Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z zm.) Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje, że następujące oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze w postępowaniu przetargowym:
 
Zadanie nr 1 – Testy do diagnostyki chorób drobiu, trzody chlewnej i bydła
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ESKULAP” sp.j., ul. Elsnera 6, 44-105 Gliwice – wartość oferty brutto: 51 138,00 PLN
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta
 
Zadanie nr 2 – Antygeny do diagnostyki chorób drobiu
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 1 złożona przez Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „Centrowet- Cezal” sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań – wartość oferty brutto: 30 027,38 PLN
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta
 
Zadanie nr 4 – Testy API z odczynnikami
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 2 złożona przez bioMérieux Polska sp. z o.o., ul. Żeromskiego 17, 01-882 Warszawa – wartość oferty brutto: 3 289,68 PLN
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta
 
Zadanie nr 5 – Szybki test do wykrywania aktywności oksydazy
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 4 złożona przez ARGENTA sp. z o.o., ul. Polska 114, 60-401 Poznań – wartość oferty brutto: 213,84 PLN
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta
 
Zadanie nr 6 – Preparat do diagnostyki brucelozy
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 1 złożona przez Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „Centrowet - Cezal” sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań – wartość oferty brutto: 466,56  PLN
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta
 
Zadanie nr 7 – Surowice referencyjne do diagnostyki chorób drobiu
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 1 złożona przez Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „Centrowet - Cezal” sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań – wartość oferty brutto: 2 247,21  PLN
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta
 
Zadanie nr 9 – Podłoża podstawowe
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 4 złożona przez ARGENTA sp. z o.o., ul. Polska 114, 60-401 Poznań – wartość oferty brutto: 1 026,00 PLN
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta
 
Zadanie nr 10 – Krążki do antybiogramów
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 4 złożona przez ARGENTA sp. z o.o., ul. Polska 114, 60-401 Poznań – wartość oferty brutto: 3 952,80 PLN
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta
 
Zadanie nr 11 – Podłoże Leptospira Enrichment
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 5 złożona przez DIAG - MED, ul. Ryżowa 51, 02-495 Warszawa – wartość oferty brutto: 2 821,82 PLN
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta
 
Przewidywany termin zawarcia umowy: 8 sierpnia 2011r.
 
 
 
 
 
 
 
Olsztyn, dn. 27 lipca 2011r.

Dokument utworzył(-a):  Małgorzata Kacprzycka-Nowicka  (27.07.2011)
Dokument wprowadził(-a):  Michał Wojciechowski  (27.07.2011)
Dokument zatwierdził(-a):  Michał Wojciechowski  (27.07.2011)
Dokument modyfikował(-a):  Michał Wojciechowski  (27.07.2011)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13278129 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^