Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie ar 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:dostawę sprzętu jednorazowego użytku, drobnego sprzętu laboratoryjnego, szalek Petriego wykonanych z PS, igłoprobówek i zestawów BSE

OGŁOSZENIE
o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie ar 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:
dostawę sprzętu jednorazowego użytku, drobnego sprzętu laboratoryjnego, szalek Petriego wykonanych z PS, igłoprobówek i zestawów BSE
 
Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje, że następująca oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym:
 
Zadanie nr 1 – Materiały eksploatacyjne do urządzeń Brand
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 11 złożona przez  MERCK sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa – wartość oferty brutto: 2 381,92 PLN
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza wg przyjętego kryterium cena 100%
Informujemy, że w wyżej wymienionym zadaniu została złożona jeszcze 1 ważna oferta przez:
1) oferta nr 6 złożona przez ALCHEM Grupa sp. z o.o., Oddz. Białystok, ul. Wołościańska 58, 15-199 Białystok, wartość oferty brutto: 2 444,97 PLN
 
Zadanie nr 2 – Pipety, ezy, głaszczki i worki do stomachera
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 11 złożona przez  MERCK sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa – wartość oferty brutto: 33 354,65 PLN
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza wg przyjętego kryterium cena 100%
Informujemy, że w wyżej wymienionym zadaniu zostały złożone jeszcze 2 ważne oferty przez:
1) oferta nr 6 złożona przez ALCHEM Grupa sp. z o.o., Oddz. Białystok, ul. Wołościańska 58, 15-199 Białystok, wartość oferty brutto: 33 853,41 PLN
2) oferta nr 14 złożona przez POL-AURA Arkadiusz Ławrynowicz, Różnowo 62e, 11-001 Dywity, wartość oferty brutto: 42 931,98 PLN
 
Zadanie nr 3 – Drobny sprzęt z katalogu ROTH
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 12 złożona przez ABChem Agnieszka Busler, ul. Janowicza 19, 10-686 Olsztyn – wartość oferty brutto: 9 776,43 PLN
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza wg przyjętego kryterium cena 100%
Informujemy, że w wyżej wymienionym zadaniu zostało złożonych jeszcze 2 ważne oferty przez:
1) oferta nr 4 złożona przez BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica - wartość oferty brutto 9 981,88 PLN
2) oferta nr 6 złożona przez ALCHEM Grupa sp. z o.o., Oddz. Białystok, ul. Wołościańska 58, 15-199 Białystok, wartość oferty brutto: 11 786,97 PLN
 
Zadanie nr 4 – Drobny sprzęt wg katalogu Roth
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 6 złożona przez ALCHEM Grupa sp. z o.o., Oddz. Białystok, ul. Wołościańska 58, 15-199 Białystok, wartość oferty brutto: 2501,64 PLN
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta
 
Zadanie nr 5 - Końcówki do pipet Interscience
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 6 złożona przez ALCHEM Grupa sp. z o.o., Oddz. Białystok, ul. Wołościańska 58, 15 – 199 Białystok – wartość oferty brutto: 2 988,90 PLN
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza wg przyjętego kryterium cena 100%
Informujemy, że w wyżej wymienionym zadaniu została złożona jeszcze 1 ważna oferta przez:
1) oferta nr 5 złożona przez BIOCORP Polska sp. z o.o., ul. Malawskiego 6, 02-641 Warszawa – wartość oferty brutto: 3 154,95 PLN
 
Zadanie nr 6 – Końcówki do pipet Finnpipette
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 7 złożona przez NTL Krzysztof Moczyróg, ul. M. Grzegorzewskiej 5/24, 02 – 778 Warszawa – wartość oferty brutto: 2 574,42 PLN
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza wg przyjętego kryterium cena 100%
Informujemy, że w wyżej wymienionym zadaniu została złożona jeszcze 1 ważna oferta przez:
1) oferta nr 6 złożona przez ALCHEM Grupa sp. z o.o., Oddz. Białystok, ul. Wołościańska 58, 15-199 Białystok, wartość oferty brutto: 3 504,60 PLN
 
Zadanie nr 7  - Końcówki do pipet Eppendorf
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 8 złożona przez MERANCO Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna sp. z o.o., ul. Myśliborska 89, 60-432 Poznań – wartość oferty brutto: 825,12 PLN
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza wg przyjętego kryterium cena 100%
Informujemy, że w wyżej wymienionym zadaniu zostało złożonych jeszcze 3 ważne oferty przez:
1) oferta nr 4 złożona przez BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica- wartość oferty brutto: 940,86 PLN
2) oferta nr 6 złożona przez ALCHEM Grupa sp. z o.o., Oddz. Białystok, ul. Wołościańska 58, 15-199 Białystok, wartość oferty brutto: 1001,16 PLN
3) oferta nr 11 złożona przez  MERCK sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa – wartość oferty brutto: 851,17 PLN
 
Zadanie nr 9 – Krioprobówki do przechowywania szczepów drobnoustrojów
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 5 złożona przez BIOCORP Polska sp. z o.o., ul. Malawskiego 6, 02-641 Warszawa – wartość oferty brutto: 1768,85 PLN
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza wg przyjętego kryterium cena 100%
Informujemy, że w wyżej wymienionym zadaniu zostało złożonych jeszcze 2 ważne oferty przez:
1) oferta nr 4 złożona przez BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica- wartość oferty brutto: 3 207,60 PLN
2) oferta nr 14 złożona przez POL-AURA Arkadiusz Ławrynowicz, Różnowo 62e, 11-001 Dywity, wartość oferty brutto: 2700 PLN
 
Zadanie nr 10 – Probówki
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 9 złożona przez BioMaxima S.A., ul. Mireckiego 29-31, 20-460 Lublin – wartość oferty brutto: 226,80 PLN
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza wg przyjętego kryterium cena 100%
Informujemy, że w wyżej wymienionym zadaniu zostało złożonych jeszcze 2 ważne oferty przez:
1) oferta nr 4 złożona przez BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica- wartość oferty brutto: 842,40 PLN
2) oferta nr 14 złożona przez POL-AURA Arkadiusz Ławrynowicz, Różnowo 62e, 11-001 Dywity, wartość oferty brutto: 613,44 PLN
 
Zadanie nr 11 – Drobny sprzęt do hodowli komórkowej
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 10 złożona przez Zakład Usługowo-Handlowy „PROLAB”, ul. Rzymowskiego 43/3, 15-349 Białystok – wartość oferty brutto: 10 582,92 PLN
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza wg przyjętego kryterium cena 100%
Informujemy, że w wyżej wymienionym zadaniu zostało złożonych jeszcze 2 ważne oferty przez:
1) oferta nr 4 złożona przez BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica- wartość oferty brutto: 18 024,17 PLN
2) oferta nr 13 złożona przez BIOKOM SYSTEMS Sidor m., B. Olszewski, Z. Gruchała-Węsierski M. sp.j., ul. Wspólna 3, 05-090 Janki- wartość oferty brutto: 13 670,22 PLN
 
Zadanie nr 12 – Filtry strzykawkowe
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 10 złożona przez Zakład Usługowo-Handlowy „PROLAB”, ul. Rzymowskiego 43/3, 15-349 Białystok – wartość oferty brutto: 1456,36 PLN
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza wg przyjętego kryterium cena 100%
Informujemy, że w wyżej wymienionym zadaniu zostało złożonych jeszcze 3 ważne oferty przez:
1) oferta nr 6 złożona przez ALCHEM Grupa sp. z o.o., Oddz. Białystok, ul. Wołościańska 58, 15-199 Białystok, wartość oferty brutto: 2 066,40 PLN
2) oferta nr 12 złożona przez ABChem Agnieszka Busler, ul. Janowicza 19, 10-686 Olsztyn – wartość oferty brutto: 1653,12 PLN
3) oferta nr 14 złożona przez POL-AURA Arkadiusz Ławrynowicz, Różnowo 62e, 11-001 Dywity, wartość oferty brutto: 5 303,92 PLN
 
Zadanie nr 13 – Szalki Petriego wykonane z polistyrenu
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 14 złożona przez POL-AURA Arkadiusz Ławrynowicz, Różnowo 62e, 11-001 Dywity, wartość oferty brutto: 35 973,20 PLN
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza wg przyjętego kryterium cena 100%
Informujemy, że w wyżej wymienionym zadaniu zostało złożonych jeszcze 3 ważne oferty przez:
1) oferta nr 6 złożona przez ALCHEM Grupa sp. z o.o., Oddz. Białystok, ul. Wołościańska 58, 15-199 Białystok, wartość oferty brutto: 39 981,60 PLN
2) oferta nr 9 złożona przez BioMaxima S.A., ul. Mireckiego 29-31, 20-460 Lublin – wartość oferty brutto: 44 368,56 PLN
3) oferta nr 11 złożona przez  MERCK sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa – wartość oferty brutto: 41 530,32 PLN
 
Zadanie nr 14 – Igłoprobówki
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 3 złożona przez Hewiplast Produkcja Artykułów Medycznych i Weterynaryjnych s. c. lek. wet. Janusz Heinzel, Tadeusz Więckus, ul. Wspólna 6, 09-530 Gąbin-wartość oferty brutto: 118 080 PLN
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza wg przyjętego kryterium cena 100%
Informujemy, że w wyżej wymienionym zadaniu została złożona jeszcze 1 ważna oferta przez:
1) oferta nr 2 złożona przez MEDPOL sp. z o.o., ul. 19 kwietnia 97, 05-090 Raszyn-Rybie – wartość oferty brutto: 122 016 PLN
 
Zadanie nr 15 – Zestawy BSE
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 2 złożona przez MEDPOL sp. z o.o., ul. 19 kwietnia 97, 05-090 Raszyn-Rybie – wartość oferty brutto: 21 402 PLN
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza wg przyjętego kryterium cena 100%
Informujemy, że w wyżej wymienionym zadaniu zostało złożonych jeszcze 2 ważne oferty przez:
1) oferta nr 1 złożona przez Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych  „JUT” s. c. J. Urbanik i J. Urbanik, ul. Solna Góra 7, 38-100 Strzyżów – wartość oferty brutto: 27 650 PLN
2) oferta nr 3 złożona przez Hewiplast Produkcja Artykułów Medycznych i Weterynaryjnych s. c. lek. wet. Janusz Heinzel, Tadeusz Więckus, ul. Wspólna 6, 09-530 Gąbin-wartość oferty brutto: 22 140 PLN
Przewidywany termin zawarcia umowy: 20 czerwca 2011r.
 
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje, że w zadaniu nr 8 – końcówki do analizatora ETI-MAX 3000 nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym postępowanie w części zadanie nr 8  zostało unieważnione.
Podstawa prawna: art.93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
 
 
 
 
 
 
Olsztyn, dn.8 czerwca 2011 roku.

Dokument utworzył(-a):  Małgorzata Kacprzycka-Nowicka  (08.06.2011)
Dokument wprowadził(-a):  Michał Wojciechowski  (08.06.2011)
Dokument zatwierdził(-a):  Michał Wojciechowski  (08.06.2011)
Dokument modyfikował(-a):  Michał Wojciechowski  (08.06.2011)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13278390 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^