Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi zrzutu z samolotów szczepionki przeciwko wściekliźnie zatopionej w przynęcie przeznaczonej do przeprowadzenia szczepień ochronnych lisów wolno żyjących, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

OGŁOSZENIE
O wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie ar 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:
Wykonanie usługi zrzutu z samolotów szczepionki przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących zatopionej w przynęcie przeznaczonej do przeprowadzenia szczepień ochronnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (sygn. akt. WIW.a.agz.2732-u1/02/2011)
 
Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje, że następująca oferta została wybrana  w postępowaniu przetargowym:
Zadanie nr 1  - zrzut 495 000 szt. szczepionki przeznaczonej do przeprowadzenia szczepienia dla lisów wolno żyjących w akcji wiosna 2011
Oferta nr 1 – Konsorcjum EADS PZL „Warszawa-Okęcie’ S.A., Al. Krakowska 110/114, 00-971 Warszawa, „CUMMULUS” Wojciech Mackiewicz, Al. Odrodzenia 37, 82-300 Elbląg- wartość oferty brutto: 935550,00 PLN
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta
Wykonawców wykluczonych nie było.
Ofert odrzuconych nie było.
Zadanie nr 2 - zrzut 495 000 szt. szczepionki przeznaczonej do przeprowadzenia szczepienia dla lisów wolno żyjących w akcji jesień 2011
Oferta nr 1 – Konsorcjum EADS PZL „Warszawa-Okęcie’ S.A., Al. Krakowska 110/114, 00-971 Warszawa, „CUMMULUS” Wojciech Mackiewicz, Al. Odrodzenia 37, 82-300 Elbląg- wartość oferty brutto: 935550,00 PLN
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta
Wykonawców wykluczonych nie było.
Ofert odrzuconych nie było.
 
Przewidywany termin zawarcia umowy: 19 kwietnia 2011 roku.
 
             
Olsztyn, dn.18 kwietnia 2011 roku.                                     Warmińsko- Mazurski Wojewódzki
                                                                                                Lekarz Weterynarii
                                                                                                Ludwik Bartoszewicz

Dokument utworzył(-a):  Romuald Puzyrewski  (19.04.2011)
Dokument wprowadził(-a):  Michał Wojciechowski  (19.04.2011)
Dokument zatwierdził(-a):  Michał Wojciechowski  (19.04.2011)
Dokument modyfikował(-a):  Michał Wojciechowski  (19.04.2011)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13239288 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^