Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wynik postępowania na dostawę samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Braniewie

INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Braniewie” dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Braniewiedokonano wyboru najkorzystniejszej oferty wg kryterium oceny ofert: cena 100%.
W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę.
 
MAX USŁUGA Sp. z o.o.
ul. Leonharda 3
10-454  Olsztyn
 
Uzasadnienie wyboru: na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza. Uzyskała maksymalną liczbę punktów tj. 100/100 w ramach jedynego z kryteriów.
 
 
 Powiatowy Lekarz Weterynarii
 w Braniewie
 lek. wet. Tadeusz Zakrzewski

.


Dokument utworzył(-a):  Tadeusz Zakrzewski  (18.11.2010)
Dokument wprowadził(-a):  Michał Wojciechowski  (18.11.2010)
Dokument zatwierdził(-a):  Michał Wojciechowski  (18.11.2010)
Dokument modyfikował(-a):  Michał Wojciechowski  (18.11.2010)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13278439 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^