Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wynik postępowania na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego z napędem na 4 koła dla PIW w Kętrzynie w archiwum

Kętrzyn: Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego z napędem na 4 koła dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ketrzynie
Numer ogłoszenia: 321879 - 2010; data zamieszczenia: 15.11.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 312205 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kętrzynie, ul. Rynkowa 5, 11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 7512747, faks 089 7512747.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego z napędem na 4 koła dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ketrzynie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego z napędem na 4 koła dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kętrzynie, rok produkcji 2010. Kod CPV: 34.11.30.00-2 Pojazdy z napędem na 4 koła. Parametry techniczne i wyposażenie: 1) typ silnika - turbo diesel common rail 2) pojemność silnika - do 1,8 3) zużycie paliwa - cykl mieszany do 6 l/100 km 4) moc silnika nie mniejsza niż -145 KM, 5) rodzaj napędu - przełączany: 2WD/4WD/LOCK 6) kolor biały, 7) rozstaw osi - nie mniejsza niż 2670 mm, 8) klimatyzacja automatyczna, 9) dwustopniowe przednie poduszki bezpieczeństwa (możliwość wyłączenia poduszki pasażera), 10) boczne poduszki bezpieczeństwa, 11) kurtynowe poduszki bezpieczeństwa dla I i II rzędu siedzeń, 12) poduszka kolanowa kierowcy, 13) ABS z elektronicznym rozdziałem siły hamowania EBD, 14) aktywna stabilizacja toru jazdy ASC, 15) aktywna kontrola trakcji TCL, 16) automatyczne światła, 17) światła xenonowe, 18) światła do jazdy dziennej, 19) komplet kół zimowych na alufelgach 16, 20) alarm 21) czujnik cofania., 22) hak holowniczy automatyczny, 23) pakiet ubezpieczeń OC/AC/NW/ Assistance, 24) okres gwarancji - minimum 3 lata lub 100 tyś. km przebiegu.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.30.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.11.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
AUTO SERWIS Sikorski Spółka, Sielska 43c, 10-801 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81967,21 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 81959,02
Oferta z najniższą ceną: 81959,02 / Oferta z najwyższą ceną: 81959,02
Waluta: PLN.


Dokument utworzył(-a):  Józef Mikucki  (15.11.2010)
Dokument wprowadził(-a):  Adam Wojtaszek  (15.11.2010)
Dokument zatwierdził(-a):  Adam Wojtaszek  (15.11.2010)
Dokument modyfikował(-a):  Adam Wojtaszek  (15.11.2010)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13276679 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^