Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wynik postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi transportu prób do badań do ZHW w Gdańsku, ZHW w Białymstoku oraz PIWet w Puławach w archiwum

OGŁOSZENIE
o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie ar 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:
wykonanie usługi transportu prób do badań do Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku, Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku oraz Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach (sygn. akt. WIW/agz/323-2/18/2010)
Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759) Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje, że następująca oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym:
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 4 złożona przez P.P.T. „ATEX” Sławomir Kurnicki, ul. Piaskowa 5F, 09-100 Płońsk – cena brutto za 1 km - 1,20 PLN
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza wg przyjętego kryterium cena 100%, wybrana oferta uzyskała ocenę 100 pkt
Informujemy, że w wyżej wymienionym postępowaniu zostały złożone jeszcze 3 ważne oferty:
1) oferta nr 1 złożona przez „Trans” Usługi Transportowe Irena Staszko, ul. Wilczyńskiego 17A/15, 10-686 Olsztyn - liczba pkt uzyskanych w kryterium cena 94,23
2) oferta nr 5 złożona przez Paula Rossi s.c., Gęsiniec, ul. Widokowa 30, 57-100 Strzelin - liczba pkt uzyskanych w kryterium cena 68,06
3) Smile Agnieszka Abramczyk, ul. Piłsudskiego 73, 10-449 Olsztyn - liczba pkt uzyskanych w kryterium cena 87,50
Przewidywany termin zawarcia umowy: 13 września 2010 roku.
Olsztyn, dn.31 sierpnia 2010 roku.

Dokument utworzył(-a):  Małgorzata Kacprzycka-Nowicka  (31.08.2010)
Dokument wprowadził(-a):  Adam Wojtaszek  (31.08.2010)
Dokument zatwierdził(-a):  Adam Wojtaszek  (31.08.2010)
Dokument modyfikował(-a):  Adam Wojtaszek  (31.08.2010)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13268234 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^