Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę testów, surowic i podłoży do diagnostyki weterynaryjnej

OGŁOSZENIE o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie ar 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:
dostawę testów, surowic i podłoży do diagnostyki weterynaryjnej (sygn. akt: WIW/agz/323-2/17/2010)
Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759) Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje, że następujące oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze w postępowaniu przetargowym:
Zadanie nr 1 - Testy Elisa do wykrywania przeciwciał dla wirusa choroby Aujeszkiego
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 12 złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Eskulap” M. Furyk, J. Matłosz sp.j., ul. Elsnera 6, 44-105 Gliwice - wartość oferty brutto: 133 180,92 PLN
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta
Zadanie nr 2 – Testy Elisa do wykrywania przeciwciał dla wirusa enzootycznej białaczki bydła
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 5 złożona przez Biomedica Poland sp. z o. o, ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno - wartość oferty brutto:22 208,06 PLN
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta
Zadanie nr 3 – Szybki test do jednoczesnego wykrywania pozostałości antybiotyków beta-laktamowych oraz tetracyklin w mleku
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 4 złożona przez Noack Polen sp. z o.o., ul. Dominikańska 11c, 02-738 Warszawa - wartość oferty brutto: 5 002,00 PLN
Zadanie nr 4 – Test Elisa do wykrywania przeciwciał antygenu Salmonella enteritidis w surowicy drobiu
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 5 złożona przez Biomedica Poland sp. z o. o, ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno - wartość oferty brutto: 5 983,44 PLN
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta
Zadanie nr 5 - Delvotest®
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 1 złożona przez Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „Centrowet-Cezal” sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań – wartość oferty brutto: 2 283,81PLN
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza wg przyjętego kryterium cena 100%, wybrana oferta uzyskała ocenę 100 pkt
Informujemy, że w zadaniu nr 5 została złożona jeszcze 1 ważna oferta przez:
Oferta nr 11- Chemag J. Kiermasz, B. Pillath sp.j., ul. Łąkowa 35/38, 80-743 Gdańsk - liczba pkt uzyskanych w kryterium cena 86,06
Zadanie nr 6 – Testy API z odczynnikami
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 9 złożona przez BioMerieux Polska sp. z o.o., ul. Żeromskiego 17, 01-882 Warszawa – wartość oferty brutto: 3 096,58 PLN
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta
Zadanie nr 7 – Testy do badania żywności
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 10 złożona przez Argenta sp. z o.o., ul. Polska 114, 60-401 Poznań – wartość oferty brutto:1 684,18 PLN
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta
Zadanie nr 8 – Surowice do aglutynacji szkiełkowej Salmonella
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 8 złożona przez Zakład Badawczo - Wdrożeniowy Ośrodka Salmonella „Immunolab” sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia – wartość oferty brutto: 5259,08 PLN
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza wg przyjętego kryterium cena 100%, wybrana oferta uzyskała ocenę 100 pkt
Informujemy, że w zadaniu nr 8 zostały złożone jeszcze 3 ważne oferty przez:
1) oferta nr 11 złożona przez Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „Centrowet-Cezal” sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań - liczba pkt uzyskanych w kryterium cena 95,18
2) oferta nr 3 złożona przez Alchem Grupa sp. z o.o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń, Oddział Białystok - liczba pkt uzyskanych w kryterium cena 94,25
3) oferta nr 6 złożona przez DADVERT sp. z o.o., ul. Kolejowa 57, 40-602 Katowice - liczba pkt uzyskanych w kryterium cena 89,27
Zadanie nr 9 – Konjugaty przeciwko wściekliźnie
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 1 złożona przez Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „Centrowet-Cezal” sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań – wartość oferty brutto: 16 396,80 PLN
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta
Zadanie nr 11 - Testy do diagnostyki chorób ryb
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 1 złożona przez Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „Centrowet-Cezal” sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań – wartość oferty brutto: 11 757,75 PLN
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta
Zadanie nr 11 - Plazma królicza liofilizowana
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 1 złożona przez Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „Centrowet-Cezal” sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań – wartość oferty brutto: 629,16 PLN
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza wg przyjętego kryterium cena 100%, wybrana oferta uzyskała ocenę 100 pkt
Informujemy, że w zadaniu nr 11 zostały złożone jeszcze 3 ważne oferty przez:
1) oferta nr 6 złożona przez DADVERT sp. z o.o., ul. Kolejowa 57, 40-602 Katowice - liczba pkt uzyskanych w kryterium cena 96,66
2) oferta nr 7 złożona przez BTL sp. z o.o. Zakład Enzymów i Peptonów, ul. Bolesława 13, 93-492 Łódź - liczba pkt uzyskanych w kryterium cena 88,42
3) oferta nr 14 złożona przez Labichem Iwona Zawirowska, ul. K.Jagiellończyka 45, 10-062 Olsztyn - liczba pkt uzyskanych w kryterium cena 80,54
Zadanie nr 12 – Odczynniki do hodowli komórkowej
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 11 złożona przez Chemag J. Kiermasz, B. Pillath sp.j., ul. Łąkowa 35/38, 80-743 Gdańsk – wartość oferty brutto: 4230,43 PLN
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza wg przyjętego kryterium cena 100%, wybrana oferta uzyskała ocenę 100 pkt
Informujemy, że w zadaniu nr 12 zostały złożone jeszcze 2 ważne oferty przez:
1) oferta nr 3 złożona przez Alchem Grupa sp. z o.o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń, Oddział Białystok - liczba pkt uzyskanych w kryterium cena 85,56
2) oferta nr 14 złożona przez Labichem Iwona Zawirowska, ul. K.Jagiellończyka 45, 10-062 Olsztyn - liczba pkt uzyskanych w kryterium cena 72,48
Zadanie nr 13  - Preparaty do diagnostyki brucelozy
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 1 złożona przez Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „Centrowet-Cezal” sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań – wartość oferty brutto: 14 670,54 PLN
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza wg przyjętego kryterium cena 100%, wybrana oferta uzyskała ocenę 100 pkt
Informujemy, że w zadaniu nr 13 została złożona jeszcze 1 ważna oferta przez:
1) oferta nr 6 złożona przez DADVERT sp. z o.o., ul. Kolejowa 57, 40-602 Katowice - liczba pkt uzyskanych w kryterium cena 97,49
Zadanie nr 14 – Podłoża mikrobiologiczne
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 10 złożona przez Argenta sp. z o.o., ul. Polska 114, 60-401 Poznań – wartość oferty brutto: 21 792,69 PLN
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza wg przyjętego kryterium cena 100%, wybrana oferta uzyskała ocenę 100 pkt
Informujemy, że w zadaniu nr 14 zostały złożone jeszcze 2 ważne oferty przez:
1) oferta nr 7 złożona przez BTL sp. z o.o. Zakład Enzymów i Peptonów, ul. Bolesława 13, 93-492 Łódź - liczba pkt uzyskanych w kryterium cena 54,24
2) oferta nr 13 złożona przez Emapol sp. z o.o. , ul. Budowlanych 68, 80-298 Gdańsk - liczba pkt uzyskanych w kryterium cena 83,26
Zadanie nr 15 – Odczynniki chemiczne
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 1 złożona przez Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „Centrowet - Cezal” sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań – wartość oferty brutto: 4 159,95 PLN
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza wg przyjętego kryterium cena 100%, wybrana oferta uzyskała ocenę 100 pkt
Informujemy, że w zadaniu nr 15 zostały złożone jeszcze 3 ważne oferty przez:
1) oferta nr 3 złożona przez Alchem Grupa sp. z o.o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń, Oddział Białystok - liczba pkt uzyskanych w kryterium cena 99,92
2) oferta nr 11 złożona Chemag J. Kiermasz, B. Pillath sp.j., ul. Łąkowa 35/38, 80-743 Gdańsk - liczba pkt uzyskanych w kryterium cena 98,27
3) oferta nr 14 złożona przez Labichem Iwona Zawirowska, ul. K. Jagiellończyka 45, 10-062 Olsztyn - liczba pkt uzyskanych w kryterium cena 86,41
Przewidywany termin zawarcia umowy:  6 września 2010 roku.

Olsztyn, dn. 25 sierpnia 2010r.
 
 

Dokument utworzył(-a):  Małgorzata Kacprzycka-Nowicka  (25.08.2010)
Dokument wprowadził(-a):  Adam Wojtaszek  (25.08.2010)
Dokument zatwierdził(-a):  Adam Wojtaszek  (25.08.2010)
Dokument modyfikował(-a):  Adam Wojtaszek  (25.08.2010)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13276454 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^