Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wynik postępowania na dostawę artykułów z tworzyw sztucznych i materiałów eksploatacyjnych do drobnego sprzętu laboratoryjnego w archiwum

OGŁOSZENIE
o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie ar 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:
dostawę artykułów z tworzyw sztucznych i materiałów eksploatacyjnych do drobnego sprzętu laboratoryjnego
(sygn. akt. WIW/agz/323-2/13/2010)
 
Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223,poz.1655 oraz Dz. U. z 2008r nr 171 poz.1058 z późniejszymi zmianami) Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje, że następujące oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze w postępowaniu przetargowym:
 Zadanie nr 1 – Materiały eksploatacyjne do urządzeń Brand oraz drobny sprzęt Brand
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 2 - Alchem Grupa sp. z o.o., Oddział Białystok, ul. Wołościańska 58, 15-199 Białystok - wartość oferty brutto: 12 993,52 PLN
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta
 
Zadanie nr 2 – Pipety, ezy, głaszczki, worki
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 2  - Alchem Grupa sp. z o.o., Oddział Białystok, ul. Wołościańska 58, 15-199 Białystok - wartość oferty brutto: 47 349 PLN
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta
 
Zadanie nr 3 – Końcówki do pipet Finnpipette
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 5NTL Krzysztof Moczyróg, ul. M.Grzegorzewskiej 5/24, 02-778 Warszawa – wartość oferty brutto:1 716,28 PLN
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta
 
Zadanie nr 4 - Końcówki do pipet Interscience
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 7EQIUMED, ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków – wartość oferty brutto: 3 733,20 PLN
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta wg przyjętego kryterium cena 100%, oferta uzyskała ocenę 100 pkt
Informujemy, że w zadaniu nr 4 została złożona jeszcze jedna ważna oferta:
Oferta nr 4 – Donserv, ul. Globusowa 38, 02-436 Warszawa – liczba pkt uzyskanych w kryterium cena 98,08
 
Zadanie nr 5 – Końcówki do analizatora ETI-MAX 3000
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 8 – Biomedica Poland sp. z o.o., ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno – wartość oferty brutto: 24 117,80 PLN
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta
 
Zadanie nr 7 – Drobny sprzęt I
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 6 – Linegal Chemicals sp. z o.o., ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa – wartość oferty brutto 4 171,74 PLN
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta wg przyjętego kryterium cena 100%, oferta uzyskała ocenę 100 pkt
Informujemy, że w zadaniu nr 7 została złożona jeszcze jedna ważna oferta:
 Oferta nr 2 - Alchem Grupa sp. z o.o., Oddział Białystok, ul. Wołościańska 58, 15-199 Białystok -liczba pkt uzyskanych w kryterium cena 98,03
 
Zadanie nr 8 - Drobny sprzęt II
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 2  - Alchem Grupa sp. z o.o., Oddział Białystok, ul. Wołościańska 58, 15-199 Białystok - wartość oferty brutto: 12 830,01 PLN
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta wg przyjętego kryterium cena 100%, oferta uzyskała ocenę 100 pkt
Informujemy, że w zadaniu nr 8 została złożona jeszcze jedna ważna oferta:
Oferta nr 1 – Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „Centrowet - Cezal” sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań - liczba pkt uzyskanych w kryterium cena 77,25
 
Zadanie nr 9 – Zestawy do pobierania wymazów podeszwowych
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 3 – BTL sp. z o.o., Zakład Enzymów i Peptonów, ul. Bolesława 13, 93-492 Łódź - wartość oferty brutto: 6 955 PLN
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta
 
Zadanie nr 10 – Opakowania do pobierania próbek monitoringowych
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 2 - Alchem Grupa sp. z o.o., Oddział Białystok, ul. Wołościańska 58, 15-199 Białystok - wartość oferty brutto: 8 343,13 PLN
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta
 
Przewidywany termin zawarcia umowy: 25 czerwca 2010 roku.
 
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje, że w zadaniu nr 6 – probówki nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym postępowanie w części zadanie nr 6  zostało unieważnione.
Podstawa prawna: art.93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
 
 
 
 
Olsztyn, dn.16 czerwca 2010 roku.

Dokument utworzył(-a):  Małgorzata Kacprzycka - Nowicka  (16.06.2010)
Dokument wprowadził(-a):  Michał Wojciechowski  (16.06.2010)
Dokument zatwierdził(-a):  Adam Wojtaszek  (19.07.2010)
Dokument modyfikował(-a):  Adam Wojtaszek  (19.07.2010)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13268537 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^