Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wynik postępowania na dostawę podłoży mikrobiologicznych i krążków do antybiogramów w archiwum

OGŁOSZENIE
o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie ar 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:
dostawę podłoży mikrobiologicznych i krążków do antybiogramu (sygn. akt. WIW/agz/323-2/10/2010)
Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 oraz Dz. U. z 2008r. nr 171, poz.1058 z późniejszymi zmianami) Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje, że następujące oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze w postępowaniu przetargowym:
 Zadanie nr 1 – Podłoża podstawowe i ekstrakty biologiczne
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 3 złożona przez Argenta sp. z o.o., ul. Polska 114, 60-401 Poznań, wartość oferty brutto: 2 602,24 PLN
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta wg przyjętego kryterium cena 100%, oferta uzyskała ocenę 100 pkt
Informuję, że w prowadzonym postępowaniu w cześci zadanie nr 1 złożono jeszcze 2 ważne oferty:
1) oferta nr 1 złożona przez BTL sp. z o.o. Zakład Enzymów i Peptonów, ul. Bolesława 13, 93-492 Łódź, liczba punktów uzyskanych w kryterium cena 90,51
2) oferta nr 3 złożona przez EMAPOL sp. z o.o., ul. Budowlanych 68, 80-298 Gdańsk, liczba punktów uzyskanych w kryterium cena 73,33
Zadanie nr 2 – Podłoża złożone i suplementy
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 3 złożona przez Argenta sp. z o.o., ul. Polska 114, 60-401 Poznań, wartość oferty brutto: 44 230,11 PLN
Uzasadnienie wyboru: jedyna złożona oferta
Zadanie nr 3 – Pożywki do kontroli środowiska
Oferta najkorzystniejsza: bioMerieux Polska sp. z o.o., ul. Żeromskiego 17, 01-882 Warszawa, wartość oferty brutto: 24 901,20 PLN
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta
Zadanie nr 4 – Podłoża gotowe na płytkach
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 3 złożona przez Argenta sp. z o.o., ul. Polska 114, 60-401 Poznań, wartość oferty brutto: 323,91PLN
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta
Zadanie nr 5 – Podłoża gotowe w probówkach
Oferta najkorzystniejsza: bioMerieux Polska sp. z o.o., ul. Żeromskiego 17, 01-882 Warszawa, wartość oferty brutto: 1 476,60 PLN
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta
Zadanie nr 6 – Krążki do antybiogramu
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 3 złożona przez Argenta sp. z o.o., ul. Polska 114, 60-401 Poznań, wartość oferty brutto: 2 685,70 PLN
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta wg przyjętego kryterium cena 100%, oferta uzyskała ocenę 100 pkt
Informuję, że w prowadzonym postępowaniu w części zadanie nr 6 złożono jeszcze 1 ważną ofertę:
1) EMAPOL sp. z o.o., ul. Budowlanych 68, 80-298 Gdańsk, liczba punktów uzyskanych w kryterium cena 98,84
 
Przewidywany termin zawarcia umowy:  7 czerwca 2010 roku.
Olsztyn, dn.24 maja 2010 roku.

Dokument utworzył(-a):  Małgorzata Kacprzycka-Nowicka  (26.05.2010)
Dokument wprowadził(-a):  Adam Wojtaszek  (26.05.2010)
Dokument zatwierdził(-a):  Adam Wojtaszek  (19.07.2010)
Dokument modyfikował(-a):  Adam Wojtaszek  (19.07.2010)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13276356 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^