Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wynik postępowania na dostawę testów do diagnostyki laboratoryjnej w archiwum

OGŁOSZENIE
o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:
dostawę testów do diagnostyki laboratoryjnej
(sygn. akt. WIW/agz/323-2/08/2010)
 
Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 oraz Dz. U. z 2008r. nr 171 poz.1058 z późniejszymi zmianami) Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje, że następująca oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym:
Zadanie nr 1 – Testy immunoenzymatyczne do diagnostyki chorób drobiu, trzody chlewnej i bydła
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 1 -
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Eskulap”  M.Furyk, J.Matłosz sp.j., ul. Elsnera 6, 44-105 Gliwice, wartość oferty brutto: 63 103,25 PLN
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta
Przewidywany termin zawarcia umowy: 7 maja 2010 roku.
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje, że w zadaniu nr 2 – testy do Charm II nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym postępowanie w części zadanie nr 2  zostało unieważnione.
Podstawa prawna: art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Olsztyn, dn.5 maja 2010 roku.
 

Dokument utworzył(-a):  Małgorzata Kacprzycka-Nowicka  (05.05.2010)
Dokument wprowadził(-a):  Adam Wojtaszek  (05.05.2010)
Dokument zatwierdził(-a):  Adam Wojtaszek  (05.05.2010)
Dokument modyfikował(-a):  Adam Wojtaszek  (05.05.2010)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13268587 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^