Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wynik postępowania na dostawę drobnego sprzętu do diagnostyki weterynaryjnej w archiwum

OGŁOSZENIE
o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:
dostawę drobnego sprzętu do diagnostyki weterynaryjnej
(sygn. akt. WIW/agz/323-2/05/2010)
Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 oraz Dz. U. z 2008r nr 171, poz.1058 z późn. zm.) Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje, że następująca oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym:
Zadanie nr 1 – pipety automatyczne, dozowniki, gruszka automatyczna
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 1 – MERCK sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa - wartość oferty brutto: 7 453,70 PLN
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta
Zadanie nr 2 -  pipety automatyczne
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 2 – NTL Krzysztof Moczyróg, ul. M. Grzegorzewskiej 5/24, 02-778 Warszawa – wartość oferty brutto: 8 410,26 PLN
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta
Zadanie nr 3 – pipetor z wyposażeniem
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 3 – Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego ”Centrowet-Cezal” sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań – wartość oferty brutto: 861,07 PLN
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta
Zadanie nr 4 – sprzęt drobny do hodowli komórkowych
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 3 – Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego ”Centrowet-Cezal” sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań – wartość oferty brutto: 
5 605,82 PLN
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta
Zadanie nr 5 – asortyment różny do hodowli komórkowych
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 3 – Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego ”Centrowet-Cezal” sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań – wartość oferty brutto: 7 199,17 PLN
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta
 
Przewidywany termin zawarcia umowy: 31 marca 2010 roku.
Olsztyn, dn. 24 marca 2010 roku.
 

Dokument utworzył(-a):  Małgorzata Kacprzycka-Nowicka  (24.03.2010)
Dokument wprowadził(-a):  Adam Wojtaszek  (24.03.2010)
Dokument zatwierdził(-a):  Adam Wojtaszek  (24.03.2010)
Dokument modyfikował(-a):  Adam Wojtaszek  (24.03.2010)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13268498 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^