Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wynik przetargu na dostawę szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów wolno żyjących zatopionej w przynęcie przeznaczonej do przeprowadzenia szczepień ochronnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w archiwum

OGŁOSZENIE
O wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie ar 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:
dostawę szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów wolno żyjących zatopionej w przynęcie przeznaczonej do przeprowadzenia szczepień ochronnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (sygn.akt. WIW/agz/323-2/01/2010)
Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje, że następująca oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym:
Zadanie nr 1  - dostawa 495 000 szt. szczepionki do przeprowadzenia szczepienia dla lisów wolno żyjących w akcji wiosna 2010
 
Oferta nr 1 – Grabikowski-Grabikowska PPHU „INEX” spółka jawna, ul. Białostocka 12,
11-500 Giżycko - wartość oferty brutto: 1 154 637 PLN
 
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta wg przyjętego kryterium cena 100%, oferta uzyskała ocenę 100 pkt.
Informuję, ze w prowadzonym postępowaniu w części zadanie nr 1 została złożona jeszcze 1 ważna oferta:
Oferta nr 2 – konsorcjum  IDT BIOLOGICA GmbH, Am Pharmapark, D-06861 Dessau-Rosslau, Pro-Wet Snioch, Wiese sp.j. ul. Okrężna 11, 75-736 Koszalin – liczba uzyskanych punktów w kryterium cena- 90,83 pkt.
 
Wykonawców wykluczonych nie było.
Ofert odrzuconych nie było.
 
Zadanie nr 2 - dostawa 495 000 szt. szczepionki do przeprowadzenia szczepienia dla lisów wolno żyjących w akcji jesień 2010
 
Oferta nr 1 – Grabikowski - Grabikowska PPHU „INEX” spółka jawna, ul. Białostocka 12,
11-500 Giżycko - wartość oferty brutto: 1 154 637 PLN
 
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta wg przyjętego kryterium cena 100%, oferta uzyskała ocenę 100 pkt.
Informuję, ze w prowadzonym postępowaniu w części zadanie nr 2 została złożona jeszcze 1 ważna oferta:
Oferta nr 2 – konsorcjum  IDT BIOLOGICA GmbH, Am Pharmapark, D-06861 Dessau-Rosslau, Pro-Wet Snioch, Wiese sp.j. ul. Okrężna 11, 75-736 Koszalin – liczba uzyskanych punktów w kryterium cena- 90,83 pkt.
 
Wykonawców wykluczonych nie było.
Ofert odrzuconych nie było.
 
Przewidywany termin zawarcia umowy: 15 marca 2010 roku.
 
Olsztyn, dn. 4 marca 2010 roku.
 

Dokument utworzył(-a):  Małgorzata Kacprzycka-Nowicka  (04.03.2010)
Dokument wprowadził(-a):  Adam Wojtaszek  (04.03.2010)
Dokument zatwierdził(-a):  Adam Wojtaszek  (04.03.2010)
Dokument modyfikował(-a):  Adam Wojtaszek  (04.03.2010)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13276567 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^