Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wynik postepowania na dostawę wraz z montażem i instalacja sprzętu laboratoryjnego w archiwum

OGŁOSZENIE
O wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie ar 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:
Dostawę wraz z montażem i instalacją sprzętu laboratoryjnego
(syg.akt: WIW/agz/323-2/23/2009)
Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje, że następująca oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na dostawę  wraz z montażem i instalacją sprzętu laboratoryjnego:
Zadanie nr 1 – Komora laminarna jednostanowiskowa, I klasy bezpieczeństwa szt.1
Oferta nr 2 - LABSYSTEM E. Superata, M. Martini, ul. Dobrego Pasterza 100, 31-416 Kraków – wartość oferty brutto: 4815 PLN
Uzasadnienie wyboru: Jedyna ważna oferta
Zadanie nr 2  - Rejestrator temperatury z 8 sondami od 00 do 700C szt.1
Oferta nr 3 – AQUA LAB A. Sierzputowski i Wspólnicy sp.j., ul. Zabłocka 10, 03-194 Warszawa – wartość oferty  brutto: 11 907,20 PLN
Uzasadnienie wyboru: Jedyna ważna oferta
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii na podstawie art.93 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych unieważnia postępowanie przetargowe na dostawę wraz z montażem i instalacją sprzętu laboratoryjnego w części zadanie nr 1, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Przewidywany termin zawarcia umowy: 17 grudnia 2009 roku.
 
Olsztyn, dn. 10 grudnia 2009 roku.

Dokument utworzył(-a):  Małgorzata Kacprzycka-Nowicka  (11.12.2009)
Dokument wprowadził(-a):  Adam Wojtaszek  (11.12.2009)
Dokument zatwierdził(-a):  Adam Wojtaszek  (15.03.2010)
Dokument modyfikował(-a):  Adam Wojtaszek  (15.03.2010)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13268492 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^