Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wynik postępowania na dostawę probówek jednorazowych do pobierania krwi żylnej u bydła w kierunku badań na białaczkę i brucelozę oraz zestawów do pobierania prób do badań monitoringowych w kierunku gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) w archiwum

OGŁOSZENIE
O wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie ar 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:
Dostawę probówek jednorazowych do pobierania krwi żylnej u bydła w kierunku badań na białaczkę i brucelozę oraz zestawów do pobierania prób do badań monitoringowych w kierunku gąbczastej encefalopatii bydła (BSE).
Zadanie nr 1 - Dostawa probówek jednorazowych do pobierania krwi żylnej u bydła w kierunku badań na białaczkę i brucelozę
Na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych postępowanie zostało unieważnione w części zadanie nr 1.
Uzasadnienie wyboru: żadna z trzech złożonych ofert nie spełniła wymogów postawionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zadanie nr 2 - Dostawa zestawów do pobierania prób do badań monitoringowych w kierunku gąbczastej encefalopatii bydła (BSE)
Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje, że następująca oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym- zadanie nr 2:
 Oferta nr 1 - Hewiplast Produkcja Artykułów Medycznych i Weterynaryjnych lek. wet.   Janusz Heinzel, Tadeusz Więckus, ul. Wspólna 6, 09-530 Gąbin- wartość oferty brutto: 10 980 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta wg przyjętego kryterium cena 100%, oferta uzyskała ocenę 100 pkt.
Informuję, że w prowadzonym postępowaniu w części zadanie nr 2 zostały złożone 3 ważne oferty.
Pozostałe ważne oferty złożone w postępowaniu:
 Oferta nr 2 – MEDPOL sp. z o.o., ul. 19 Kwietnia 97, 05-090 Raszyn– liczba uzyskanych punktów w kryterium cena- 80 pkt.
Oferta nr 3 - Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „JUT” s.c. J. Urbanik i J. Urbanik, ul. Solna Góra 7, 88-100 Strzyżów - liczba uzyskanych punktów w kryterium cena- 88,24 pkt.
Przewidywany termin zawarcia umowy: 4 listopada 2009 roku.
 
Olsztyn, dn.27 października 2009 roku.
 

Dokument utworzył(-a):  Małgorzata Kacprzycka-Nowicka  (28.10.2009)
Dokument wprowadził(-a):  Adam Wojtaszek  (28.10.2009)
Dokument zatwierdził(-a):  Adam Wojtaszek  (28.10.2009)
Dokument modyfikował(-a):  Adam Wojtaszek  (28.10.2009)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13276502 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^