Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wynik Postępowania na Usługę transportu samochodem (dowozu) prób do badań laboratoryjnych w archiwum

OGŁOSZENIE
 
O wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych na:
„Usługę transportu samochodem (dowozu) prób do badań laboratoryjnych.”        
 
Smile Agnieszka Abramczyk, 10-449 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 73 za cenę – 1,38 zł./km
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta wg przyjętych kryteriów cena 100%
oferta uzyskała ocenę  - 100 pkt.
Jednocześnie informuję, że w postępowaniu zostały złożone 2 oferty ważne.
 
Pozostałe ważne oferty złożone w postępowaniu:
1.”Trans” Usługi Transportowe Irena Staszko, 10-686 Olsztyn, ul. Wilczyńskiego 17A/15 - liczba uzyskanych punktów w obowiązującym kryterium cena - 88,46.
Oferty odrzucone 3:
1.Oferta złożona przez EMD Marcin Dubowski Usługi Transportowe Białystok, ul. Mickiewicza 42/24 - podstawa prawna odrzucenia oferty art. 89 ust. 1 pkt 2 –  oferta niezgodna z wymaganiami zawartymi w  pkt. 5,7 siwz. Pomimo wezwania do uzupełnienia do oferty nie załączono dokumentu (polisa, promesa) wymaganego ubezpieczenia od ryzyka konieczności utylizacji tusz w przypadku niedostarczenia prób do laboratorium.
2.Usługi Transportowe Marcin Stawkowski, Plac Konstytucji 3-go Maja 3/45,10-589 Olsztyn –  oferta niezgodna z wymaganiami zawartymi w  pkt. 5,7 siwz. Pomimo wezwania do uzupełnienia do oferty nie załączono dokumentu (polisa, promesa) wymaganego ubezpieczenia od ryzyka konieczności utylizacji tusz w przypadku niedostarczenia.
3.Firma Handlowo Usługowa „DAMPOL” Krzysztof Wiszowaty, ul. Czarnieckiego 15/24 14-100 Ostróda - oferta niezgodna z wymaganiami zawartymi w  pkt. 5,7 siwz. Pomimo wezwania do uzupełnienia do oferty nie załączono dokumentu (polisa, promesa) wymaganego ubezpieczenia od ryzyka konieczności utylizacji tusz w przypadku niedostarczenia.
 
Wykonawców wykluczonych nie było.
 
Przewidywany termin zawarcia umowy 2009.09.09.
Termin zawarcia umowy może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z Wykonawców protestu. O nowym terminie zawarcia umowy wybrany Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu.
 
Olsztyn, dn. 2009-08-28.                                 

Dokument utworzył(-a):  Romuald Puzyrewski  (31.08.2009)
Dokument wprowadził(-a):  Adam Wojtaszek  (31.08.2009)
Dokument zatwierdził(-a):  Adam Wojtaszek  (31.08.2009)
Dokument modyfikował(-a):  Adam Wojtaszek  (31.08.2009)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13278330 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^