Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonym nr post. WIW/agz/323-3/04/2009 oraz zakończonych procedur odwoławczych na usługę polegająca na wyłożeniu (zrzucie) z samolotów immunoprzynęt w archiwum

OGŁOSZENIE II
 
o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonym nr post. WIW/agz/323-3/04/2009 oraz zakończonych procedur odwoławczych na usługę polegająca na wyłożeniu(zrzucie) z samolotów immunoprzynęt – doustnej szczepionki przeciwko wściekliźnie przeznaczonej dla lisów   wolno żyjących wraz z wykonaniem dokumentacji przed i powykonawczej na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego pomniejszonym o wskaźnik powierzchni wyłączonych ze szczepień t.j. terenów zurbanizowanych i akwenów wodnych. Szczepieniem zostanie objętych 21 483 km2 powierzchni województwa, co przy wyłożeniu w jednej akcji ma zapewnić nie mniejszą częstotliwość niż 20 dawek na km2. 
Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 oraz Dz.U. z 2008r. nr 171 poz.1058) Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje, że następujące oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze w postępowaniu przetargowym:
 
Zadanie nr 1 – w akcji wiosna 2009r. zrzut 495 000 szt. dawek szczepionki – oferta  złożona przez EADS PZL „WARSZAWA-OKĘCIE” S.A. 00-971 Warszawa,  Al. Krakowska 110/114 ilość uzyskanych punktów za cenę - 635 580,00 zł.
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta wg przyjętych kryteriów cena 100 %
 
Zadanie nr 2 – w akcji jesień 2009r. zrzut 495 000 szt. dawek szczepionki. – oferta złożona przez „CUMULUS” Wojciech Mackiewicz 82-300 Elbląg  ul. Odrodzenia 37 za cenę  - 529 650,00 zł.
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta wg przyjętych kryteriów cena 100 %
 
Informuję, że w wyżej wymienionym zadaniu wpłynęły jeszcze następujące oferty:
Zadanie nr 1:

1. Oferta złożona przez „CUMULUS” Wojciech Mackiewicz,  82-300 Elbląg, ul. Odrodzenia 37 ilość uzyskanych punktów – 91,60.
2.
Oferta złożona przez Aeroklub Jeleniogórski ul. Łomnicka – Lotnisko, 58-500 Jelenia Góra ilość uzyskanych punktów – 90,90

Wykonawców wykluczonych nie było.
Oferty odrzucone 1 złożona przez oferta wspólna złożona przez GWIAZDA – PPHU
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 62 i Aeroklub Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Powstańców Warszawy 36 – na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
 
Informuję, że w wyżej wymienionym zadaniu wpłynęły jeszcze następujące oferty:
Zadanie nr 2:

1. Oferta złożona przez EADS PZL „WARSZAWA-OKĘCIE” S.A. 00-971 Warszawa, Al. Krakowska 110/114 ilość uzyskanych punktów – 90,90.
2. Oferta złożona przez Aeroklub Jeleniogórski, ul. Łomnicka – Lotnisko, 58-500 Jelenia Góra ilość uzyskanych punktów – 75,75

Wykonawców wykluczonych nie było.
Oferty odrzucone 1 złożona przez oferta wspólna złożona przez GWIAZDA – PPHU
83-000 Pruszcz Gdański,  ul. Grunwaldzka 62 i Aeroklub Gdański,  83-000 Pruszcz Gdański, ul. Powstańców Warszawy 36 – na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
 
  
Olsztyn, dn. 2009-07-01                                                   
 
Warmińsko – Mazurski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Ludwik Bartoszewicz
 

Dokument utworzył(-a):  Romuald Puzyrewski  (02.07.2009)
Dokument wprowadził(-a):  Adam Wojtaszek  (02.07.2009)
Dokument zatwierdził(-a):  Adam Wojtaszek  (02.07.2009)
Dokument modyfikował(-a):  Adam Wojtaszek  (02.07.2009)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13276471 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^