Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 133 000 € na usługę odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów laboratoryjnych z ZHW w Olsztynie w archiwum

OGŁOSZENIE
o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 133 000 € na:
 
Usługę odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów laboratoryjnych
z Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie
 
Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych („Ustawa”) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie informuje, że następujące oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze w postępowaniu przetargowym:
 
Zadanie nr 1 - Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów laboratoryjnych o kodzie 18 02 01, 18 02 02*, 18 02 03 klasyfikowanych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27.09.2002r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) w ilości ok. 1 500 kg miesięcznie
 
- Oferta wybrana jako najkorzystniejsza:
 
Oferta nr 1 – Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi , ul. Lubelska 43D, 10-410 Olsztyn
Cena brutto za 1 kg odpadów – 3,05 zł
Punktacja wg przyjętego kryterium (cena - 100 %) - 100,00 punktów
 
- Oferty ważne złożone w postępowaniu:
 
Oferta nr 2 – „MAR-POL” Marian Zbigniew Ochoński, Cetki 5, 87-500 Rypin
Cena brutto za 1 kg odpadów – 3,46 zł
Punktacja wg przyjętego kryterium (cena - 100 %) – 88,15 punktów
 
- Wykonawcy wykluczeni – nie było
- Oferty odrzucone – nie było
 
Zadanie nr 2 - Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów laboratoryjnych I, II i III kategorii  wg Rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 3 października 2002r. (Dz.U. UE L. 02.273.1; Dz.U. UE – sp. 03-37.92 z późn. zm.) klasyfikowanych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27.09.2002r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) o kodzie 02 01 02, 02 01 80*, 02 01 81, 02 02 02, 02 02 80*, 02 02 81 w ilości ok. 2 000 kg miesięcznie
 
- Nie złożono żadnej oferty
 
Termin zawarcia umowy: 27 marca 2009r.
 
 
Warmińsko – Mazurski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Ludwik Bartoszewicz

Dokument utworzył(-a):  Katarzyna Janczyk  (20.03.2009)
Dokument wprowadził(-a):  Adam Wojtaszek  (20.03.2009)
Dokument zatwierdził(-a):  Adam Wojtaszek  (20.03.2009)
Dokument modyfikował(-a):  Adam Wojtaszek  (20.03.2009)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13268200 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^