Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 133 000 € na dostawę końcówek grafitowych do analizatora ETI – MAX 3000 o pojemności 300 µl w ilości 211 200 szt. i o pojemności 1100 µl w ilości 28 800 szt. w archiwum

OGŁOSZENIE
o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 133 000 € na:
 
Dostawa końcówek grafitowych do analizatora ETI – MAX 3000
o pojemności 300 µl w ilości 211 200 szt. i o pojemności 1100 µl w ilości 28 800 szt.
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych („Ustawa”) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie informuje, że następujące oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze w postępowaniu przetargowym:
- Oferta wybrana jako najkorzystniejsza:
Oferta nr 2 – „BIOMEDICA Poland ” Sp. z o.o., ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno
Cena brutto oferty – 108 926,00 zł
Punktacja wg przyjętego kryterium (cena - 100 %) - 100,00 punktów
 
- Oferty ważne złożone w postępowaniu:
Oferta nr 1 – „STI Systemy Telekomunikacyjne i Informatyczne Bartosz Czajkowski,
ul. Malinowskiego 2A, 61-332 Poznań
Cena brutto oferty – 800 637,20 zł
Punktacja wg przyjętego kryterium (cena - 100 %) – 13,60 punkty
 
- Wykonawcy wykluczeni – nie było
- Oferty odrzucone – nie było
 
Termin zawarcia umowy: 17 listopada 2008r.
 
Warmińsko – Mazurski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Ludwik Bartoszewicz

Dokument utworzył(-a):  Katarzyna Janczyk  (05.11.2008)
Dokument wprowadził(-a):  Adam Wojtaszek  (05.11.2008)
Dokument zatwierdził(-a):  Adam Wojtaszek  (05.11.2008)
Dokument modyfikował(-a):  Adam Wojtaszek  (05.11.2008)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13278064 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^