Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont pomieszczeń laboratoryjnych pracowni Anatomo-Histopatologii w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 109 w archiwum

OGŁOSZENIE
 
O wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych na:
 
“Remont pomieszczeń laboratoryjnych pracowni Anatomo-Histopatologii w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 109”.
 
Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych („Ustawa”) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie informuje, że w w/w postępowaniu została wybrana oferta złożona przez:
Firmę Budowlaną BARTOM Tomasz Bartoszewicz, ul. Witosa 31/47, 10-688 Olsztyn za cenę 98906,44 zł.
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta wg przyjętych kryteriów cena 100%
oferta uzyskała ocenę -100 pkt.
 
Jednocześnie informuję, ze w postępowaniu zostały złożone 3 oferty ważne.
Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1. Przedsiębiorstwo Budowlane REM-BUD, Al. Piłsudskiego 69A, 10-449 Olsztyn liczba uzyskanych punktów w obowiązującym kryterium cena - 93,13.
2. Firma Budowlana JARBUD, ul. Traktorowa 32, 10-829 Olsztyn- liczba uzyskanych punktów w obowiązującym kryterium cena - 93,06.
Ofert odrzuconych i Wykonawców wykluczonych nie było.
 
Termin podpisania umowy wyznacza się na dzień. 27 października 2008.
 
Olsztyn, dn. 2008-10-17.                                        
 
Warmińsko – Mazurski Wojewódzki
Lekarz Weterynarii
Ludwik Bartoszewicz

Dokument utworzył(-a):  Romuald Puzyrewski  (18.10.2008)
Dokument wprowadził(-a):  Adam Wojtaszek  (18.10.2008)
Dokument zatwierdził(-a):  Adam Wojtaszek  (18.10.2008)
Dokument modyfikował(-a):  Adam Wojtaszek  (18.10.2008)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13278249 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^