Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty remontowe branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej - remont sanitariatów, pokoi laboratoryjnych i biurowych w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 109.

OGŁOSZENIE
 
O wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych na:
 
Roboty remontowe branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej - remont sanitariatów, pokoi laboratoryjnych i biurowych w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 109”  
 
Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych („Ustawa”) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie informuje, że w w/w postępowaniu została wybrana oferta złożona przez:
Firmę Budowlaną JARBUD, ul. Traktorowa 32, 10-829 Olsztyn – cena 166.505,51 zł.
Uzasadnienie wyboru:
najkorzystniejsza oferta wg przyjętych kryteriów cena 100 %
oferta uzyskała ocenę  - 100 pkt.
Jednocześnie informuję, że w postępowaniu zostały złożone 3 oferty ważne.
Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:
1.Przedsiębiorstwo Budowlane REM-BUD, Al. Piłsudskiego 69A, 10-449 Olsztyn - liczba uzyskanych punktów w obowiązującym kryterium cena -  66,12.
2.Skład Budowlany EKO-HURT Michał Dobrzeniecki, ul. Sienkiewicza 4B, 13-100 Nidzica - liczba uzyskanych punktów w obowiązującym kryterium cena -  81,78.
Ofert odrzuconych i Wykonawców wykluczonych nie było.
 
Termin podpisania umowy wyznacza się na dzień 01 października 2008.
 
Olsztyn, dn. 2008-09-22.

Dokument utworzył(-a):  Romuald Puzyrewski  (24.09.2008)
Dokument wprowadził(-a):  Adam Wojtaszek  (24.09.2008)
Dokument zatwierdził(-a):  Adam Wojtaszek  (24.09.2008)
Dokument modyfikował(-a):  Adam Wojtaszek  (24.09.2008)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13276300 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^