Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 133 000 EURO na dostawę przyrządów do pobierania prób do badań monitoringowych w kierunku gąbczastej encefalopatii bydła i małych przeżuwaczy w archiwum

OGŁOSZENIE
O wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 133 000 EURO na dostawę:
1. Przyrządów do pobierania prób do badań monitoringowych w kierunku gąbczastej encefalopatii bydła (BSE).
2. Przyrządów do pobierania prób do badań monitoringowych  w kierunku gąbczastej encefalopatii małych przeżuwaczy (owce, kozy) (BSE) zestawionych w poniższych zadaniach:
Zadanie nr 1 - Przyrząd do pobierania i transportu prób do badań monitoringowych  w kierunku gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) w ilości 30 000 szt.      
Zadanie nr 2 - Przyrząd do pobierania i transportu prób do badań monitoringowych  w kierunku gąbczastej encefalopatii małych przeżuwaczy (owce, kozy) (BSE) w ilości 400 szt.
 
Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych („Ustawa”) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie informuje, że następująca oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym:
Zadanie nr 1.
HEWIPLAST Produkcja Artykułów Medycznych i Weterynaryjnych
ul Wspólna 6 
09-530 Gąbin – cena 30012,00 zł .
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta wg przyjętych kryteriów cena 100%
oferta uzyskała ocenę - 100 pkt.

Informuję, że w wyżej wymienionym zadaniu została złożona jeszcze jedna ważna oferta przez firmę:
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „JUT” s.c.
38-100 Strzyżów
ul. Solna Góra 7
Liczba uzyskanych punktów w obowiązującym kryterium cena -  91,62
 
Zadanie nr 2.
HEWIPLAST Produkcja Artykułów Medycznych i Weterynaryjnych ul Wspólna 6 
09-530 Gąbin – cena 400,16 zł.
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta wg przyjętych kryteriów cena 100%
oferta uzyskała ocenę - 100 pkt.
Informuję, że w wyżej wymienionym zadaniu została złożona jeszcze jedna ważna oferta przez firmę:
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „JUT” s.c.
38-100 Strzyżów
ul. Solna Góra 7
Liczba uzyskanych punktów w obowiązującym kryterium cena - 92,13
 
Ofert odrzuconych i wykonawców wykluczonych nie było.
Termin zawarcia umowy 04 lipca 2008r
 
Olsztyn, dn. 2008-06-23.                               
 
Warmińsko – Mazurski Wojewódzki
Lekarz Weterynarii
Ludwik Bartoszewicz
 

Dokument utworzył(-a):  Romuald Puzyrewski  (23.06.2008)
Dokument wprowadził(-a):  Adam Wojtaszek  (23.06.2008)
Dokument zatwierdził(-a):  Adam Wojtaszek  (23.06.2008)
Dokument modyfikował(-a):  Adam Wojtaszek  (23.06.2008)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13268526 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^