Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 133 000 € na dostawę sprzętu jednorazowego użytku do diagnostyki laboratoryjnej w archiwum

OGŁOSZENIE
o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 133 000 € na dostawę:
 
Sprzętu jednorazowego użytku do diagnostyki laboratoryjnej
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych („Ustawa”) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie informuje, że następujące oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze w postępowaniu przetargowym:
 
Zadanie nr 1 – Pipety i ezy
- Oferta wybrana jako najkorzystniejsza:
 
Oferta nr 6 – ALChem Grupa Sp. z o.o., Oddział Białystok, ul. Włościańska 58, 15-199 Białystok
Wartość oferty – 29 211,04
Punktacja wg przyjętego kryterium (cena - 100 %) - 100,00 punktów
Jedyna ważna oferta
 
- Wykonawcy wykluczeni – nie było
- Oferty odrzucone – nie było
 
Zadanie nr 2 - Probówki
- Oferta wybrana jako najkorzystniejsza:
 
Oferta nr 5 – Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „CENTROWET – CEZAL” Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań
Wartość oferty – 1 790,16
Punktacja wg przyjętego kryterium (cena - 100 %) - 100,00 punktów
Jedyna ważna oferta
 
- Wykonawcy wykluczeni – nie było
- Oferty odrzucone – nie było
 
Zadanie nr 3 – Materiały eksploatacyjne do urządzeń firmy BRAND
- Oferta wybrana jako najkorzystniejsza:
 
Oferta nr 2 - WITKO Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź
Wartość oferty – 16 995,82
Punktacja wg przyjętego kryterium (cena - 100 %) - 100,00 punktów
 
- Oferty ważne złożone w zadaniu nr 3:
 
Oferta nr 5 – Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „CENTROWET – CEZAL” Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań
Wartość oferty – 22 241,17
Punktacja wg przyjętego kryterium (cena - 100 %) – 76,42 punktów
 
Oferta nr 6 – ALChem Grupa Sp. z o.o., Oddział Białystok, ul. Włościańska 58, 15-199 Białystok
Wartość oferty – 18 031,16
Punktacja wg przyjętego kryterium (cena - 100 %) – 94,26 punktów
 
- Wykonawcy wykluczeni – nie było
- Oferty odrzucone – nie było
 
Zadanie nr 4 – Końcówki do pipet LABSYSTEM
- Oferta wybrana jako najkorzystniejsza:
 
Oferta nr 6 - ALChem Grupa Sp. z o.o., Oddział Białystok, ul. Włościańska 58, 15-199 Białystok
Wartość oferty – 2 375,40
Punktacja wg przyjętego kryterium (cena - 100 %) - 100,00 punktów
 
- Oferty ważne złożone w zadaniu nr 4:
 
Oferta nr 1 – NUSCANA Biotechnika Laboratoryjna, Lech Dąbrowski, ul. Wieruszowska 12/16, 60-166 Poznań
Wartość oferty – 2 696,40
Punktacja wg przyjętego kryterium (cena - 100 %) – 88,09 punktów
 
Oferta nr 5 – Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego
„CENTROWET – CEZAL” Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań
Wartość oferty – 2 459,93
Punktacja wg przyjętego kryterium (cena - 100 %) – 96,56 punktów
 
- Wykonawcy wykluczeni – nie było
- Oferty odrzucone – nie było
 
Zadanie nr 5 - Końcówki do pipet INTERSCIENCE
- Oferta wybrana jako najkorzystniejsza:
 
Oferta nr 4 – DONSERV, ul. Globusowa 38, 02-436 Warszawa
Wartość oferty – 5 780,36
Punktacja wg przyjętego kryterium (cena - 100 %) - 100,00 punktów
 
- Oferty ważne złożone w zadaniu nr 5:
 
Oferta nr 2 – WITKO Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź
Wartość oferty – 6 795,40
unktacja wg przyjętego kryterium (cena - 100 %) – 85,06 punktów
 
Oferta nr 3 – ChemiLAB Anna Wojciechowska, ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa
Wartość oferty – 5 841,36
Punktacja wg przyjętego kryterium (cena - 100 %) – 98,96 punktów
 
Oferta nr 5 – Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego
„CENTROWET – CEZAL” Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań
Wartość oferty – 9 026,29
Punktacja wg przyjętego kryterium (cena - 100 %) – 64,04 punktów
 
- Wykonawcy wykluczeni – nie było
- Oferty odrzucone – nie było
 
Zadanie nr 6 – Asortyment różny – Nie złożono żadnej oferty
 
Zadanie nr 7 – Opakowania do prób monitoringowych
- Oferta wybrana jako najkorzystniejsza:
 
Oferta nr 6 – ALChem Grupa Sp. z o.o., Oddział Białystok, ul. Włościańska 58, 15-199 Białystok
Wartość oferty – 6 227,93
Punktacja wg przyjętego kryterium (cena - 100 %) - 100,00 punktów
Jedyna ważna oferta
 
- Wykonawcy wykluczeni – nie było
- Oferty odrzucone – nie było
 
 
Termin zawarcia umowy: 6 maja 2008 r.
 
 
Warmińsko-Mazurski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Ludwik Bartoszewicz

Dokument utworzył(-a):  Romuald Puzyrewski  (22.04.2008)
Dokument wprowadził(-a):  Adam Wojtaszek  (22.04.2008)
Dokument zatwierdził(-a):  Adam Wojtaszek  (22.04.2008)
Dokument modyfikował(-a):  Adam Wojtaszek  (22.04.2008)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13276399 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^