Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 133 000 € na dostawę testów, odczynników, surowic do diagnostyki laboratoryjnej w archiwum

OGŁOSZENIE
o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 133 000 € na dostawę:
Testów, odczynników, surowic do diagnostyki laboratoryjnej
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych („Ustawa”) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie informuje, że następujące oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze w postępowaniu przetargowym:
 
Zadanie nr 1 - Testy immunoenzymatyczne do diagnostyki chorób drobiu, trzody chlewnej i bydła – Nie złożono żadnej oferty
 
Zadanie nr 2 - Testy immunoenzymatyczne do diagnostyki białaczki bydła
- Oferta wybrana jako najkorzystniejsza:
Oferta nr 3 – „BIOMEDICA Poland” Sp. z o.o., ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno
Wartość oferty – 54 246,43
Punktacja wg przyjętego kryterium (cena - 100 %) - 100,00 punktów
 
- Ofert ważne złożone w zadaniu nr 2:
Oferta nr 5 – Biuro Handlowo-Techniczne „ANIMAL-TRADE” Sp. z o.o.,
ul. Poleczki 47, 02-822 Warszawa
Wartość oferty – 62 916,00
Punktacja wg przyjętego kryterium (cena - 100 %) - 86,22 punktów
 
- Wykonawcy wykluczeni – nie było
- Oferty odrzucone – nie było
 
Zadanie nr 3 - Testy do diagnostyki chorób ryb
- Oferta wybrana jako najkorzystniejsza:
Oferta nr 6 - Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „CENTROWET – CEZAL” Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań
Wartość oferty – 6 562,33
Punktacja wg przyjętego kryterium (cena - 100 %) - 100,00 punktów
Jedyna ważna oferta
 
- Wykonawcy wykluczeni – nie było
- Oferty odrzucone – nie było
 
Zadanie nr 4 - Testy do diagnostyki Salmonelli
- Oferta wybrana jako najkorzystniejsza:
Oferta nr 6 - Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „CENTROWET – CEZAL” Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań
Wartość oferty – 5 641,58
Punktacja wg przyjętego kryterium (cena - 100 %) - 100,00 punktów
Jedyna ważna oferta
 
- Wykonawcy wykluczeni – nie było
- Oferty odrzucone – nie było
 
Zadanie nr 5 - Testy API z odczynnikami
- Oferta wybrana jako najkorzystniejsza:
Oferta nr 7 – „bioMerieux” Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 17, 01-882 Warszawa
Wartość oferty – 41 970,75
Punktacja wg przyjętego kryterium (cena - 100 %) - 100,00 punktów
Jedyna ważna oferta
 
- Wykonawcy wykluczeni – nie było
- Oferty odrzucone – nie było
 
Zadanie nr 6 - Testy do badania żywności i zestawy do wytwarzania środowisk gazowych
- Oferta wybrana jako najkorzystniejsza:
Oferta nr 4 – „ARGENTA” Sp. z o.o., ul. Przelot 24, 60-408 Poznań
Wartość oferty – 28 181,60
Punktacja wg przyjętego kryterium (cena - 100 %) - 100,00 punktów
Jedyna ważna oferta
 
- Wykonawcy wykluczeni – nie było
- Oferty odrzucone – nie było
 
Zadanie nr 7 - Inne testy nieenzymatyczne
- Oferta wybrana jako najkorzystniejsza:
Oferta nr 6 - Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „CENTROWET – CEZAL” Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań
Wartość oferty – 2 993,00
Punktacja wg przyjętego kryterium (cena - 100 %) - 100,00 punktów
 
- Ofert ważne złożone w zadaniu nr 7:
Oferta nr 1 – „CHEMAG” J. Kiermasz, B. Pillath Sp. J., ul. Łąkowa 35/38, 80-743 Gdańsk
Wartość oferty – 3 398,81
Punktacja wg przyjętego kryterium (cena - 100 %) – 88,06 punktów
 
- Wykonawcy wykluczeni – nie było
- Oferty odrzucone – nie było
 
Zadanie nr 8 - Wskaźniki kontroli sterylizacji
- Oferta wybrana jako najkorzystniejsza:
Oferta nr 6 - Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „CENTROWET – CEZAL” Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań
Wartość oferty – 4 145,52
Punktacja wg przyjętego kryterium (cena - 100 %) - 100,00 punktów
 
- Ofert ważne złożone w zadaniu nr 8:
Oferta nr 1 – „CHEMAG” J. Kiermasz, B. Pillath Sp. J., ul. Łąkowa 35/38, 80-743    
   Gdańsk
Wartość oferty – 5 953,63
Punktacja wg przyjętego kryterium (cena - 100 %) – 69,63 punktów
 
- Wykonawcy wykluczeni – nie było
- Oferty odrzucone – nie było
 
Zadanie nr 9 - Plazma królicza liofilizowana
- Oferta wybrana jako najkorzystniejsza:
Oferta nr 1 - „CHEMAG” J. Kiermasz, B. Pillath Sp. J., ul. Łąkowa 35/38, 80-743 Gdańsk
Wartość oferty – 2 149,93
Punktacja wg przyjętego kryterium (cena - 100 %) - 100,00 punktów
 
- Ofert ważne złożone w zadaniu nr 9:
Oferta nr 8 – Wytwórnia Surowic i Szczepionek „BIOMED” Sp. z o.o. , ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa
Wartość oferty – 4 254,32
Punktacja wg przyjętego kryterium (cena - 100 %) – 50,54 punktów
 
- Wykonawcy wykluczeni – nie było
- Oferty odrzucone – nie było
 
Zadanie nr 10 - Preparaty do diagnostyki chorób drobiu
- Oferta wybrana jako najkorzystniejsza:
Oferta nr 6 - Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „CENTROWET – CEZAL” Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań
Wartość oferty – 69 552,05
Punktacja wg przyjętego kryterium (cena - 100 %) - 100,00 punktów
Jedyna ważna oferta
 
- Wykonawcy wykluczeni – nie było
- Oferty odrzucone – nie było
 
Zadanie nr 11 - Surowice do aglutynacji szkiełkowej Salmonella
- Oferta wybrana jako najkorzystniejsza:
Oferta nr 6 - Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „CENTROWET – CEZAL” Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań
Wartość oferty – 15 011,11
Punktacja wg przyjętego kryterium (cena - 100 %) - 100,00 punktów
 
- Ofert ważne złożone w zadaniu nr 11:
Oferta nr 2 – Zakład Badawczo – Wdrożeniowy Ośrodka Salmonella „IMMUNOLAB”
Sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
Wartość oferty – 15 441,17
Punktacja wg przyjętego kryterium (cena - 100 %) – 97,21 punktów
 
Oferta nr 1 – „CHEMAG” J. Kiermasz, B. Pillath Sp. J., ul. Łąkowa 35/38, 80-743 Gdańsk
Wartość oferty – 16 324,22
Punktacja wg przyjętego kryterium (cena - 100 %) – 91,96 punktów
 
- Wykonawcy wykluczeni – nie było
- Oferty odrzucone – nie było
 
Zadanie nr 12 - Konjugaty przeciwko wściekliźnie
- Oferta wybrana jako najkorzystniejsza:
Oferta nr 6 - Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „CENTROWET – CEZAL” Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań
Wartość oferty – 17 678,53
Punktacja wg przyjętego kryterium (cena - 100 %) - 100,00 punktów
Jedyna ważna oferta
 
- Wykonawcy wykluczeni – nie było
- Oferty odrzucone – nie było
 
Zadanie nr 13 - Pozostałe preparaty i konjugaty
- Oferta wybrana jako najkorzystniejsza:
Oferta nr 6 - Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „CENTROWET – CEZAL” Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań
Wartość oferty – 1 927,74
Punktacja wg przyjętego kryterium (cena - 100 %) - 100,00 punktów
Jedyna ważna oferta
 
- Wykonawcy wykluczeni – nie było
- Oferty odrzucone – nie było
 
 
Zadanie nr 14 - Odczynniki chemiczne
- Oferta wybrana jako najkorzystniejsza:
Oferta nr 1 - „CHEMAG” J. Kiermasz, B. Pillath Sp. J., ul. Łąkowa 35/38, 80-743 Gdańsk
Wartość oferty – 30 615,03
Punktacja wg przyjętego kryterium (cena - 100 %) - 100,00 punktów
Jedyna ważna oferta
 
- Wykonawcy wykluczeni – nie było
- Oferty odrzucone – nie było
 
Zadanie nr 15 – Naważki – Nie złożono żadnej oferty
 
Zadanie nr 16 - Zestawy odczynnikowe do chemii klinicznej, standardy i kalibratory – Nie złożono żadnej oferty
 
Zadanie nr 17 - Preparaty do diagnostyki brucelozy
- Oferta wybrana jako najkorzystniejsza:
Oferta nr 6 - Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „CENTROWET – CEZAL” Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań
Wartość oferty – 26 002,78
Punktacja wg przyjętego kryterium (cena - 100 %) - 100,00 punktów
Jedyna ważna oferta
 
- Wykonawcy wykluczeni – nie było
- Oferty odrzucone – nie było
 
Zadanie nr 18 - Testy diagnostyczne do różnicowania szczepów Salmonella
- Oferta wybrana jako najkorzystniejsza:
Oferta nr 6 - Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „CENTROWET – CEZAL” Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań
Wartość oferty – 416,94
Punktacja wg przyjętego kryterium (cena - 100 %) - 100,00 punktów
Jedyna ważna oferta
 
- Wykonawcy wykluczeni – nie było
- Oferty odrzucone – nie było
 
Termin zawarcia umowy: 30 kwietnia 2008r.
 
 
Warmińsko-Mazurski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Ludwik Bartoszewicz
 

Dokument utworzył(-a):  Romuald Puzyrewski  (18.04.2008)
Dokument wprowadził(-a):  Adam Wojtaszek  (18.04.2008)
Dokument zatwierdził(-a):  Adam Wojtaszek  (18.04.2008)
Dokument modyfikował(-a):  Adam Wojtaszek  (18.04.2008)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13278074 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^