Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę probówek jednorazowych do pobierania krwi żylnej u bydła w kierunku badań na białaczkę i brucelozę w archiwum

OGLOSZENIE
O wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 137 000 EURO  na:
Dostawę probówek jednorazowych do pobierania krwi żylnej u bydła w kierunku badań na białaczkę i brucelozę.
 
Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych („Ustawa”) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie informuje, że następująca oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym:
HEWIPLAST Produkcja Artykułów Medycznych i Weterynaryjnych
ul. Wspólna 6
09-530 Gąbin
- wartość oferty brutto: 240950,00  zł
Ocena oferty:
-cena – 100 pkt.
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta.
Termin zawarcia umowy: 18 grudnia 2007 roku.
Oferty odrzucone:
Medpol Sp. z o.o. ul. 19 Kwietnia 97 05-090 Raszyn – Rybie – wartość oferty brutto – 228750,00 zł.
Podstawa odrzucenia oferty:
Art.89 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożona oferta nie spełnia wymogów Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia.
W treści s.i.w.z   Opis przedmiotu zamówienia w pkt 9 Zamawiający wymagał by probówka wyposażona była w samoprzylepną etykietę do opisu próby. Przedłożone do oceny probówki nie spełniają tego wymogu.
 
Olsztyn, dn. 10 grudnia 2007r.
 

Dokument utworzył(-a):  Romuald Puzyrewski  (10.12.2007)
Dokument wprowadził(-a):  Adam Wojtaszek  (10.12.2007)
Dokument zatwierdził(-a):  Adam Wojtaszek  (10.12.2007)
Dokument modyfikował(-a):  Adam Wojtaszek  (10.12.2007)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13276414 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^