Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wynik postępowania na dostawę suchych i gotowych podłoży mikrobiologicznych w archiwum

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
 
DOSTAWĘ SUCHYCH I GOTOWYCH PODŁOŻY MIKROBIOLOGICZNYCH
 
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie informuje, ze na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 prawa zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004., Nr 19, poz.177) unieważnia przetarg na dostawę suchych i gotowych podłoży mikrobiologicznych ze względu, ze nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.
W związku z powyższym zostanie przeprowadzone nowe postępowanie przetargowe na zakup wyżej wymienionego asortymentu.
 
 
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Lech Krzysztof Masłowski
 
Olsztyn, dn.19 marca 2004r.

Dokument utworzył(-a):  Malgorzata Kacprzycka-Nowicka  (23.03.2004)
Dokument wprowadził(-a):  Adam Wojtaszek  (23.03.2004)
Dokument zatwierdził(-a):  Adam Wojtaszek  (20.04.2004)
Dokument modyfikował(-a):  Adam Wojtaszek  (20.04.2004)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13276362 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^