Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wynik przetargu na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego z napędem na 4 koła dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Piszu w archiwum

Wynik przetargu na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego z napędem na 4 koła dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Piszu
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piszu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
12-200 Pisz, ul. Wilanowska 26
Oznaczenie sprawy PIW-323/2/2007
Ogłoszenie umieszczone na portalu UZP pod numerem 227974-2007.
Ogłoszenie o wyniku przetargu na:
Dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego z napędem na 4 koła dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Piszu.
Termin składania ofert upłynął w dniu 30.11.2007 o godzinie 9.00.
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 30.11.07 o godzinie 9.00 w siedzibie Zamawiającego.
Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty.
Na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piszu informuje, że następująca oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym:
PH-U TOP MOTORS, Swietłana Topczewska, 16-070 Choroszcz Kolonia Porosły 1F
- wartość oferty netto 60491,80.
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta wg przyjętego kryterium cena 100%.
Termin zawarcia umowy: 10.12.2007r.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piszu
Wojciech Żórawski
Pisz, dnia 30.11.2007r.

Dokument utworzył(-a):  Wojciech Żórawski  (03.12.2007)
Dokument wprowadził(-a):  Adam Wojtaszek  (03.12.2007)
Dokument zatwierdził(-a):  Adam Wojtaszek  (03.12.2007)
Dokument modyfikował(-a):  Adam Wojtaszek  (03.12.2007)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13278447 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^