Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   OGŁOSZENIE o wyniku postępowania w formie przetargu nieograniczonego na dostawę 2 samochodów dla PIW w Działdowie w archiwum

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Działdowie
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
13-200 Działdowo, ul. Męczenników 11
 
Działdowo, dnia 29-11-2007r.
 
Oznaczenie sprawy PIW2803/0717/204/07
Ogłoszenie umieszczone na portalu  UZP pod numerem 228309-2007.
 
OGŁOSZENIE o wyniku postępowania w formie przetargu nieograniczonego na dostawę 2 samochodów dla PIW w Działdowie.
 
Termin składania ofert upłynął w dniu 29-11-2007r. o godz. 12:00
 Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 29-11-2007r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego.
 
Do upływu terminu składania ofert na Zadanie 1 złożono 3 oferty, natomiast na Zadanie 2 złożono 1 ofertę.
 
Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Działdowie informuje, że następująca oferty zostały wybrana jako najkorzystniejsze w postępowaniu przetargowym:
 
Dla Zadania 1:
ALCAR Sp. z o. o. Koncesjoner Renault ul. Lubelska 39A 10-408 Olsztyn
- wartość oferty brutto 51 962,24 zł
 
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta wg przyjętego kryterium cena 100%
Liczba przyznanych punktów w kryterium cena: 100
 
Dla Zadania 2:
ALCAR Sp.. z o. o. Koncesjoner Renault ul. Lubelska 39A 10-408 Olsztyn
- wartość oferty brutto 54 094,80 zł
 
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta
 
 Jednocześnie informujemy, że
- dla Zadania 1 oferta złożona przez PHU Polmozbyt Toruń Holding S.A. ul. Szosa Bydgoska 82 87-100 Toruń Stacja Obsługi Nr 1
ul. Paderewskiego 29 86-300 Grudziądz otrzymała wg przyjętego kryterium 98,13 punktów
- dla Zadania 1 oferta złożona przez Citroën BCM BIG Car Managment Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor ul. Jagiellończyka 38 10-062 Olsztyn otrzymała wg przyjętego kryterium cena 98,04 punktów
 
Termin zawarcia umowy: 7 grudnia 2007 roku
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Działdowie
Wojciech Kościński

Dokument utworzył(-a):  Wojciech Kościński  (29.11.2007)
Dokument wprowadził(-a):  Adam Wojtaszek  (29.11.2007)
Dokument zatwierdził(-a):  Adam Wojtaszek  (29.11.2007)
Dokument modyfikował(-a):  Adam Wojtaszek  (29.11.2007)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13268430 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^