Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wynik przetargu na dostwę samochodu osobowego dla PIW w Olecku

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olecku
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olecku
19-400 Olecko, ul. Parkowa 7
 
Oznaczenie sprawy PIW/ZP/322/1/2007
Ogłoszenie umieszczone na portalu  UZP pod numerem 220386-2007.
 
OGŁOSZENIE o wyniku przetargu na:
dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego typu kombi dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Olecku
 
Termin składania ofert upłynął w dniu 21-11-2007r. o godz. 10:00
 
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 21-11-2007r. o godz. 13:00 w siedzibie zamawiającego.
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty.
 
Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olecku informuje, że następująca oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym:
PINDUR Przedsiębiorstwo Prywatne Dariusz Pindur, 11-500 Giżycko,
ul. Al. 1 Maja 17,
- wartość oferty netto 71 129,51zł.
 
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta wg przyjętego kryterium cena 100%
Liczba przyznanych punktów w kryterium cena: 100
 
Jednocześnie informujemy, że oferta nr 2 złożona przez KWIATKOWSKI sp. z o.o. 19-300 Ełk, ul. Kilińskiego 5 otrzymała wg przyjętego kryterium cena 98,6 punktów.
 
Termin zawarcia umowy: 30 listopad 2007 roku
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olecku
Dariusz Salamon
 
Olecko, dnia 21-11-2007r.

Dokument utworzył(-a):  Dariusz Salamon  (22.11.2007)
Dokument wprowadził(-a):  Adam Wojtaszek  (22.11.2007)
Dokument zatwierdził(-a):  Adam Wojtaszek  (22.11.2007)
Dokument modyfikował(-a):  Adam Wojtaszek  (22.11.2007)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13268479 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^