Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - PIW Mrągowo w archiwum

Mrągowo, dnia 19 listopada 2007r.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dla wartości zamówienia poniżej 137 000 euro w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Zamawiający:       
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Rynkowa 1 C
11-700 Mrągowo
 
Nazwa i numer (znak postępowania) nadane zamówieniu:
 
PIW/f/652/07 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dwóch samochodów: osobowego i terenowego.
Ogłoszenie zostało umieszczone na portalu UZP pod numerem 217761-2007.
 
Liczba otrzymanych ofert na zadanie nr I – 1 oferta
 
Nazwa i adres wybranego Wykonawcy w zadaniu nr I
WASILEWSKI I SYN Sp. z o.o.
Szeligi, ul. Suwalska 1
19-301 Ełk
 
Cena oferty netto 51 967,21 zł
 
Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp - oferta złożona na zadanie nr I w powyższym postępowaniu uzyskała największą ilość punktów – ze względu na najniższą cenę.
 
Liczba otrzymanych ofert na zadanie nr II – 1 oferta
 
Nazwa i adres wybranego Wykonawcy w zadaniu nr II
WASILEWSKI I SYN Sp. z o.o.
Szeligi, ul. Suwalska 1
19-301 Ełk
 
Cena oferty netto 64 508,20 zł
 
Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp - oferta złożona na zadanie nr II w powyższym postępowaniu uzyskała największą ilość punktów – ze względu na najniższą cenę.
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Mrągowie
lek.wet. Dorota Przewoska

Dokument utworzył(-a):  Dorota Przewoska  (20.11.2007)
Dokument wprowadził(-a):  Adam Wojtaszek  (20.11.2007)
Dokument zatwierdził(-a):  Adam Wojtaszek  (20.11.2007)
Dokument modyfikował(-a):  Adam Wojtaszek  (20.11.2007)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13268272 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^