Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wynik postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 137 000€ na na dostawę testów immunoenzymatycznych ELISA do wykrywania przeciwciał dla glikoproteiny gEwirusa choroby Aujeszkiego w ilości 1650 płytek w archiwum

OGŁOSZENIE
O wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 137 000€ na:
 
na dostawę testów immunoenzymatycznych ELISA do wykrywania przeciwciał dla glikoproteiny gE wirusa choroby Aujeszkiego w ilości 1650 płytek
 
Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r, nr 164, poz.1163 z późn. zm.) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie informuje, że następująca oferta została wybrana jako najkorzystniejsze w postępowaniu przetargowym:
oferta nr 2 - NOACK POLEN sp. z o.o., ul. Dominikańska 11c, 02-738 Warszawa – wartość oferty brutto 304 548,75 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta wg przyjętego kryterium cena 100%
Liczba przyznanych punktów w kryterium cena: 100
 
Jednocześnie informujemy, że została złożona oferta nr 1 ważna przez BIOMEDICA POLAND sp. z o.o., ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno
Liczba przyznanych punktów w kryterium cena: 86,25
 
Termin zawarcia umowy: 23 listopada 2007 roku.
 
Olsztyn, dn. 14 listopada 2007r.

Dokument utworzył(-a):  Małgorzta Kacprzycka-Nowicka  (14.11.2007)
Dokument wprowadził(-a):  Adam Wojtaszek  (14.11.2007)
Dokument zatwierdził(-a):  Adam Wojtaszek  (16.11.2007)
Dokument modyfikował(-a):  Adam Wojtaszek  (16.11.2007)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13268228 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^