Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wynik postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na remont i modernizację kotłowni przy ul. Szarych Szeregów 7 w Olsztynie w archiwum

OGŁOSZENIE
o wyniku postępowania

Informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na remont i modernizację kotłowni przy ul. Szarych szeregów 7 w Olsztynie wybrano ofertę złożona przez:
„FALKOPIA” Spółka Jawna  ZiP Falkowscy ul. Kasprowicza 1/70, 14-200 Iława
za cenę 63.582,70 zł.
Uzasadnienie: najkorzystniejsza oferta spośród ofert ważnych na podstawie przyjętego kryterium cena.
Oferty ważne złożone w postępowaniu:
WĘGRZYN&SYN Zakład Remontowo Budowlany ul. Grunwaldzka 28/2 10-126 Olsztyn
cena 85.463,11 zł. – ocena oferty na podstawie przyjętego kryterium cena – 74,40 pkt.
Oferty odrzucone:
LOMA Sp. z o.o. ul. Żelazna 7D 10-419 Olsztyn
Uzasadnienie:
Cena oferty nie zawiera pełnego zakresu robót wymaganego przez Zamawiającego określonego w siwz(przedmiar robót).Nie uwzględniono w wycenie 5-ciu pozycji przedmiaru dotyczących instalacji opraw oświetleniowych. Błędnie obliczono cenę wykonania tynków poz. 54 przedmiaru (wyliczono 60m winno być 29,31m)
Podstawa prawna odrzucenia oferty:
Art. 89 ust. 1 pkt 2  ustawy Pzp – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Termin zawarcia umowy – 27.09.2007.
 
Warmińsko – Mazurski Wojewódzki
Lekarz Weterynarii
Ludwik Bartoszewicz
 
Olsztyn dnia 2007-09-18

Dokument utworzył(-a):  Romuald Puzyrewski  (19.09.2007)
Dokument wprowadził(-a):  Adam Wojtaszek  (19.09.2007)
Dokument zatwierdził(-a):  Adam Wojtaszek  (19.09.2007)
Dokument modyfikował(-a):  Adam Wojtaszek  (19.09.2007)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13276549 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^