Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wynik przetargu o wartości szacunkowej poniżej 14 000€ na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim w archiwum

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII  w Lidzbarku Warmińskim
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
11 - 100 Lidzbark Warmiński
tel./fax 0-89 767 222 
e-mail: lidzbark.piw@wetgiw.gov.pl

 

OGŁOSZENIE

o wyniku przetargu o wartości szacunkowej poniżej 14 000€ na:

dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim.

 

Na podstawie przeprowadzonego przetargu Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim informuje, że w toku postępowania rozstrzygnięto przetarg i działając zgodnie z rozdz. VIII pkt. 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wybrano ofertę wykonawcy - Przedsiębiorstwo „BAXIMA” Sp. z o.o., 82-300 Elbląg, ul. Rawska 2-4, której wartość wynosiła 40 890,00 zł (brutto).

 

Liczba złożonych ważnych ofert: 7

Wartość oferty najniższej:    40 890,00 zł (brutto).

 

 

Lidzbark Warmiński, 18 lipca 2007 roku

 

Sporządził: K. Rudziński


Dokument utworzył(-a):  Krzysztof Rudziński  (18.07.2007)
Dokument wprowadził(-a):  Adam Wojtaszek  (18.07.2007)
Dokument zatwierdził(-a):  Adam Wojtaszek  (18.07.2007)
Dokument modyfikował(-a):  Adam Wojtaszek  (18.07.2007)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13278389 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^