Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wynik przetargu o wartości szacunkowej poniżej 14 000€ na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kętrzynie w archiwum

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII  w Kętrzynie
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
11 - 400 Kętrzyn ul. Rynkowa 5
tel. 0-89/7512747, 7514770   fax. 0-89/7512747 
e-mail: ketrzyn.piw@wetgiw.gov.pl

OGŁOSZENIE
o wyniku przetargu o wartości szacunkowej poniżej 14 000€ na:
dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kętrzynie.
Na podstawie przeprowadzonego przetargu Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kętrzynie informuje, że w toku postępowania rozstrzygnięto przetarg i działając zgodnie z rozdz. VIII pkt. 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wybrano ofertę wykonawcy - Przedsiębiorstwo Prywatne Dariusz Pindur, 11-500 Giżycko, ul. Al. 1 Maja 17, której wartość wynosiła 42 987,00  zł (brutto).
 
Liczba złożonych ważnych ofert: 3
Wartość oferty najniższej:    42 987,00 zł (brutto).
Wartość oferty najwyższej:  44 430,00 zł (brutto).
 
Kętrzyn, 16 lipca 2007 roku
 
Sporządził: Józef Mikucki
 
Kętrzyn, dnia 16 lipca 2007 roku.  

Dokument utworzył(-a):  Józef Mikucki  (18.07.2007)
Dokument wprowadził(-a):  Adam Wojtaszek  (18.07.2007)
Dokument zatwierdził(-a):  Adam Wojtaszek  (18.07.2007)
Dokument modyfikował(-a):  Adam Wojtaszek  (18.07.2007)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13278282 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^