Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wynik postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60000 Euro na usługę lotniczego zrzutu doustnej szczepionki zatopionej w przynęcie w celu przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciw wściekliźnie lisów wolno żyjących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w archiwum

OGŁOSZENIE
O wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000€ na:
 
Usługę lotniczego zrzutu doustnej szczepionki zatopionej w przynęcie  w celu przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciw wściekliźnie lisów wolnożyjących na obszarze 21483 km2 stanowiącym teren województwa warmińsko-mazurskiego. 
 
Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych („Ustawa”) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie informuje, że postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejsze zostały wybrana oferty złożone przez:
Zadanie nr 1 - akcja wiosna 2007 - „CUMULUS” Wojciech Mickiewicz  al. Odrodzenia 37,  82-300 Elbląg za cenę brutto - 583940,00 zł
Zadanie nr 2 - akcja jesień 2007 - „CUMULUS” Wojciech Mickiewicz  al. Odrodzenia 37, 82-300 Elbląg za cenę brutto - 583940,00 zł
 
Termin zawarcia umowy: 10 kwietnia 2007 roku.
 
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki
Lekarz Weterynarii
lek. wet. Ludwik Bartoszewicz

Olsztyn, dn. 05  kwietnia  2007r.
 

Dokument utworzył(-a):  Romuald Puzyrewski  (05.04.2007)
Dokument wprowadził(-a):  Adam Wojtaszek  (05.04.2007)
Dokument zatwierdził(-a):  Adam Wojtaszek  (05.04.2007)
Dokument modyfikował(-a):  Adam Wojtaszek  (05.04.2007)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13278153 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^