Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   OGŁOSZENIE o wyniku postępowania przetargowego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych na dostawę: Opakowań i sprzętu jednorazowego użytku w archiwum

OGŁOSZENIE
o wyniku postępowania przetargowego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych na dostawę:
 
Opakowań i sprzętu jednorazowego użytku
 
Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z dnia 9 lutego 2004r., Nr 19 poz.177 z póz. zm.) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie informuje, że następujące oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze w postępowaniu przetargowym:
 
Zadanie nr 1 –– Pipety – Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „CENTROWET-CEZAL” sp. z o. o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań -wartość oferty brutto – 4 138,81 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta wg przyjętego kryterium cena 100%
 
Zadanie nr 2 – Ezy - Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „CENTROWET-CEZAL” sp. z o. o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań– wartość oferty brutto – 5 836,53 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta wg przyjętego kryterium cena 100%
 
Zadanie nr 3 – Probówki - Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „CENTROWET-CEZAL” sp. z o. o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań– wartość oferty brutto – 1 351,74 zł
 Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta wg przyjętego kryterium cena 100%
 
Zadanie nr 4 – Probówki z antykoagulantami - Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „CENTROWET-CEZAL” sp. z o. o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań– wartość oferty brutto – 80,65 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta wg przyjętego kryterium cena 100%
 
Zadanie nr 5 - Końcówki do pipet Brand – MERCK sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa - wartość oferty brutto 12 108,60 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta wg przyjętego kryterium cena 100%
 
Zadanie nr 6 – Końcówki do pipet Labsystem - Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „CENTROWET-CEZAL” sp. z o. o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań – wartość oferty brutto – 213,17 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta wg przyjętego kryterium cena 100%
 
Zadanie nr 7 – Końcówki do pipet Eppendorf - Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „CENTROWET-CEZAL” sp. z o. o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań – wartość oferty brutto – 1 537,96 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta wg przyjętego kryterium cena 100%
 
Zadanie nr 9 – Asortyment różny - Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „CENTROWET-CEZAL” sp. z o. o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań – wartość oferty brutto – 5 144,17 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta wg przyjętego kryterium cena 100%
 
Zadanie nr 10 – Opakowania do pobierania próbek do badań monitoringowych – MERCK sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa - wartość oferty brutto 3 654,81 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta wg przyjętego kryterium cena 100%
 
Termin zawarcia umów: 17 października 2006 roku.
 
Na podstawie art.93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z dnia 9 lutego 2004r., Nr 19 poz.177 z póz. zm.) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie unieważnia przetarg na dostawę opakowań i sprzętu jednorazowego użytku w części zadanie nr 8 ze względu, że nie złożono żadnej oferty.
 
Olsztyn,dn.10 października 2006r.

Dokument utworzył(-a):  Małgorzata Kacprzycka-Nowicka  (11.10.2006)
Dokument wprowadził(-a):  Adam Wojtaszek  (11.10.2006)
Dokument zatwierdził(-a):  Adam Wojtaszek  (11.10.2006)
Dokument modyfikował(-a):  Adam Wojtaszek  (11.10.2006)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13278141 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^