Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wynik postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 € na: „Remont budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Działdowie oraz budowę garaży przy ul. Męczenników 11 na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Działdowie\" - nr OWP/2006/07/20-921260 w archiwum

OGŁOSZENIE
o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej poniżej 60 000 € na:
„Remont budynku  Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Działdowie
oraz budowę garaży przy ul. Męczenników 11 na potrzeby Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii w Działdowie" - nr OWP/2006/07/20-921260
 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Działdowie informuje, że:
1) na podstawie art. 91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 roku, nr 19, poz. 177) wybrano do realizacji
Zadania Nr 1 ofertę złożoną przez:
Firma Budowlana „Rutyna”
Piotr Rutyna
Gródki 96, 13-206 Płośnica
wartość oferty brutto: 62 300,12 zł
ilość złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu: 1
Termin podpisania umowy: 18.08.2006r.
2) na podstawie art.93 ust. 1 pkt. 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2004 roku, nr 19, poz.177  z późn. zm.)
unieważniono część postępowania dotyczącą  realizacji Zadania Nr 2.

Dokument utworzył(-a):  Wojciech Kościński  (10.08.2006)
Dokument wprowadził(-a):  Adam Wojtaszek  (10.08.2006)
Dokument zatwierdził(-a):  Adam Wojtaszek  (10.08.2006)
Dokument modyfikował(-a):  Adam Wojtaszek  (10.08.2006)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13239402 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^