Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   OGŁOSZENIE o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 000€ na: Remont budynku administracyjnego w archiwum

OGŁOSZENIE
 
 
o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 000€ na :
Remont budynku administracyjnego
 
 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kętrzynie na podstawie art.93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2004 roku, nr 19, poz.177     z późn. zmian.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr OWP/2006/07/06-1250825 z dnia  06.07.2006 roku na remont budynku administracyjnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kętrzynie przy ul. Rynkowej 5, gdyż nie złożono żadnej oferty.
 
 
 
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kętrzynie
Józef Mikucki
 
Kętrzyn, dn. 24 lipca 2006r.

Dokument utworzył(-a):  Józef Mikucki  (24.07.2006)
Dokument wprowadził(-a):  Adam Wojtaszek  (24.07.2006)
Dokument zatwierdził(-a):  Adam Wojtaszek  (26.07.2006)
Dokument modyfikował(-a):  Adam Wojtaszek  (26.07.2006)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13278137 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^