Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wynik postepowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000€ na dostawę suchych i gotowych podloży mikrobiologicznych w archiwum

OGŁOSZENIE
O wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 000€ na:
Dostawę suchych i gotowych podłoży mikrobiologicznych
 
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie informuje, że na podstawie art.91 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 roku, nr 19, poz.177) wybrano do realizacji ofertę:
Zadanie nr 1 – Podłoża złożone i dodatki do podłoży – ARGENTA sp. z o.o., ul. Przelot 24, 60-408 Poznań, wartość oferty brutto: 136 089,02 zł
Liczba złożonych ważnych ofert:2
Wartość oferty najniższej: 136 089,02 zł, wartość oferty najwyższej: 147 020,18 zł
Termin podpisania umowy: 22 maja 2006 roku.
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie informuje, ze na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.1ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004., Nr 19, poz.177) unieważnia przetarg na dostawę suchych i gotowych podłoży mikrobiologicznych w części zadanie nr 3 ze względu, ze nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.
 
Warmińsko-Mazurski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Lech Krzysztof Masłowski
 
Olsztyn,dn.15 maja 2006r.

Dokument utworzył(-a):  Malgorzata Kacprzycka-Nowicka  (15.05.2006)
Dokument wprowadził(-a):  Adam Wojtaszek  (15.05.2006)
Dokument zatwierdził(-a):  Adam Wojtaszek  (15.05.2006)
Dokument modyfikował(-a):  Adam Wojtaszek  (15.05.2006)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13278066 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^