Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wynik postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60000€ na dostawę materiaów do laboratoryjnej diagnostyki weterynaryjnej w archiwum

OGŁOSZENIE
o wyniku przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 60 000€ na:
 
dostawę materiałów do laboratoryjnej diagnostyki weterynaryjnej
 
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie informuje, że na podstawie art. 91 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 roku, nr 19, poz. 177) wybrano do realizacji ofertę:
Zadanie nr 1 – Testy immunoenzymatyczne do diagnostyki chorób drobiu, trzody chlewnej i bydła
– Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ESKULAP” M.Furyk, J. Matłosz sp.j., ul. Elsnera 6, 44-105 Gliwice
– wartość oferty brutto 50 557,50 zł.
Liczba złożonych ważnych ofert: 1
Zadanie nr 2 - Testy immunoenzymatyczne do diagnostyki chorób trzody chlewnej i bydła
Centrowet sp. z o.o., ul. Cieplicka 2, 85-377 Bydgoszcz
- wartość oferty brutto 9451,78 zł
Liczba złożonych ważnych ofert: 1
Zadanie nr 3 – Testy immunoenzymatyczne do diagnostyki białaczki
– Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ESKULAP” M.Furyk, J. Matłosz sp.j., ul. Elsnera 6, 44-105 Gliwice
– wartość oferty brutto 93 625,00 zł.
Liczba złożonych ważnych ofert: 2
Wartość oferty najniższej:93 625,00 zł, wartość oferty najwyższej: 106 170,75 zł
Zadanie nr 4Testy do diagnostyki chorób ryb
– Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „CENTROWET-CEZAL” sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań
- wartość oferty brutto – 5551,00 zl
Liczba złożonych ważnych ofert: 1
Zadanie nr 5 – Testy do diagnostyki Salmonelli
– Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „CENTROWET-CEZAL” sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań
- wartość oferty brutto – 6794,18 zł
Liczba złożonych ważnych ofert: 1
Zadanie nr 6 – Testy API z odczynnikami
– Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „CENTROWET-CEZAL” sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań
- wartość oferty brutto – 25 604,47 zł
Liczba złożonych ważnych ofert: 1
Zadanie nr 7 – Testy do badania żywności i zestawy do wytwarzania środowisk gazowych
Argenta sp. z o.o., ul. Przelot 24, 60-408 Poznań
- wartość oferty brutto – 16 378,84 zł
Liczba złożonych ważnych ofert: 1
Zadanie nr 8 – Inne testy nieenzymatyczne
- Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „CENTROWET-CEZAL” sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań
- wartość oferty brutto – 4983,53 zł
Liczba złożonych ważnych ofert: 1
Zadanie nr 9 – Wskaźniki kontroli sterylizacji
- Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „CENTROWET-CEZAL” sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań
- wartość oferty brutto 4706,89 zł
Liczba złożonych ważnych ofert: 1
Zadanie nr 12 – Plazma królicza liofilizowana
Alchem Grupa sp. z o.o., ul. Włościańska 58, 15-199 Białystok
- wartość oferty brutto 10 058,00 zł
Liczba złożonych ważnych ofert: 2
Wartość oferty najniższej:10 058,00 zł, wartość oferty najwyższej: 28 055,40 zł
Zadanie nr 13 – Preparaty do diagnostyki brucelozy
- Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „CENTROWET-CEZAL” sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań
- wartość oferty brutto – 26 038,99 zł
Liczba złożonych ważnych ofert: 1
Zadanie nr 14 – Preparaty do diagnostyki chorób drobiu
- Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „CENTROWET-CEZAL” sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań
- wartość oferty brutto – 61 027,99 zł
Liczba złożonych ważnych ofert: 1
Zadanie nr 15 – Surowice do aglutynacji szkiełkowej Salmonella
- Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „CENTROWET-CEZAL” sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań
- wartość oferty brutto – 14 293,50 zł
Liczba złożonych ważnych ofert: 1
Zadanie nr 16 – Konjugaty przeciwko wściekliźnie
 - Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „CENTROWET-CEZAL” sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań
- wartość oferty brutto – 31 410,48 zł
Liczba złożonych ważnych ofert: 1
Zadanie nr 17 – Pozostałe preparaty i konjugaty
- Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „CENTROWET-CEZAL” sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań
- wartość oferty brutto – 3806,79 zł
Liczba złożonych ważnych ofert: 1
Zadanie nr 18 – Odczynniki chemiczne
CHEMAG J.Kiermasz, B.Pillath sp.j., ul. Łąkowa 35/38, 80-743 Gdańsk - wartość oferty brutto 35 788,45 zł
Liczba złożonych ważnych ofert: 2
Wartość oferty najniższej:35 788,45 zł, wartość oferty najwyższej: 37 604,69 zł
Zadanie nr 19 – Naważki
ABChem , ul. Limanowskiego 24/12, 10-343 Olsztyn
- wartość oferty brutto 2647,16 zł
Liczba złożonych ważnych ofert:3
Wartość oferty najniższej: 2647,16 zł, wartość oferty najwyższej:2715,41 zł
Zadanie nr 20 – Materiały filtracyjne i paski wskaźnikowe
- CHEMAG J.Kiermasz, B.Pillath sp.j., ul. Łąkowa 35/38, 80-743 Gdańsk
- wartość oferty brutto 9648,82 zł
Liczba złożonych ważnych ofert: 5
Wartość oferty najniższej: 9648,82 zł, wartość oferty najwyższej: 19 435,29 zł
Zadanie nr 23 – Zestawy odczynnikowe do chemii klinicznej
– Alpha Diagnostics sp. z o.o., ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa
- wartość oferty brutto 2097,20 zl
Liczba złożonych ważnych ofert: 1
Zadanie nr 24 - Zestawy odczynnikowe do chemii klinicznej
- Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „CENTROWET-CEZAL” sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań
- wartość oferty brutto 1499,92 zł
Liczba złożonych ważnych ofert: 1
Termin zawarcia umów: 30 czerwca 2005 rok.
 
W związku z brakiem ważnych ofert w zadaniach 10,11,21 i 22 Zamawiający unieważnia postępowania w tych zadaniach.
Podstawa prawna: art. 93 pkt.1 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ogłoszenie skierowano do druku w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 137 z dn. 04.07.2005 pod pozycją 32258.
Olsztyn,dn.01.07.2005r.
 
Warmińsko-Mazurski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Lech Krzysztof Masłowski
 

Dokument utworzył(-a):  Romuald Puzyrewski  (04.07.2005)
Dokument wprowadził(-a):  Adam Wojtaszek  (04.07.2005)
Dokument zatwierdził(-a):  Adam Wojtaszek  (04.07.2005)
Dokument modyfikował(-a):  Adam Wojtaszek  (04.07.2005)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13268513 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^