Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wynik postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej poniżej 60000€ na dostawę suchych i gotowych podłoży mikrobiologicznych oraz krążków diagnostycznych w archiwum

OGŁOSZENIE
o wyniku przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000€ na:
 
Dostawę suchych i gotowych podłoży mikrobiologicznych
oraz krążków diagnostycznych
 
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie informuje, że na podstawie art.91 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 roku, nr 19, poz. 177) wybrano do realizacji ofertę:
Zadanie nr 1 – Podłoża podstawowe i ekstrakty biologiczne
               ARGENTA sp. z o.o., ul. Przelot 24, 60-408 Poznań - wartość brutto oferty: 24827,21 zł
Liczba złożonych ważnych ofert:2
Wartość oferty najniższej: 24827,21 zł, wartość oferty najwyższej:
25290,74 zł
Zadanie nr 2 –Podłoża złożone - ARGENTA sp. z o.o., ul. Przelot 24, 60-408 Poznań - wartość brutto oferty 47 418,12 zł
Liczba złożonych ważnych ofert: 3
Wartość oferty najniższej: 47418,12 zł, wartość oferty najwyższej: 48725,66 zł
Zadanie nr 3 – Dodatki do podłoży - ARGENTA sp. z o.o., ul. Przelot 24, 60-408 Poznań - wartość brutto oferty 16711,26 zł
Liczba złożonych ważnych ofert: 3
Wartość oferty najniższej: 16711,26 zł, wartość oferty najwyższej: 27114,98 zł
Zadanie nr 7 – Krążki diagnostyczne - ARGENTA sp. z o.o., ul. Przelot 24, 60-408 Poznań - wartość brutto oferty 1584,67 zł
Liczba złożonych ważnych ofert:1
Termin podpisania umowy: 14 czerwca 2005 roku.
W związku z brakiem ważnych ofert w zadaniach 4, 5 i 6 Zamawiający unieważnia postępowanie w zadaniach 4, 5 i 6 (art. 93 pkt. 1 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).
 
Olsztyn, dn. 10 czerwca 2005r.
 
Warmińsko-Mazurski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Lech Krzysztof  Masłowski

Dokument utworzył(-a):  Romuald Puzyrewski  (14.06.2005)
Dokument wprowadził(-a):  Adam Wojtaszek  (14.06.2005)
Dokument zatwierdził(-a):  Adam Wojtaszek  (14.06.2005)
Dokument modyfikował(-a):  Adam Wojtaszek  (14.06.2005)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13278055 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^