Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   wYNIK POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU POMIAROWEGO DLA LABORATORIUM WETERYNARYJNEGO W TRYBIE I PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000€ w archiwum

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU POMIAROWEGO DLA LABORATORIUM WETERYNARYJNEGO W TRYBIE I PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 €:
 
 
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie informuje, że na podstawie art. 91 pkt 1 prawa zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 roku, nr 19, poz. 177) wybrano do realizacji:
Zadanie nr 2:
ofertę nr 1 firmy POCH Spółka Akcyjna,  44-101 Gliwice, ul. Józefa Sowińskiego 11 o wartości brutto – 9667,28 zł.
Oferta z najniższą ceną 9667,28 zł / oferta z najwyższą ceną 14008,04 zł
Liczba złożonych ofert: 2
Zadanie nr 1:
postępowanie unieważniono - nie złożono żadnej oferty (podstawa: art 93 ust. 1 pkt.1 ustawy P.z.p.)
 
Warmińsko -Mazurski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
w Olsztynie
Lech Krzysztof Masłowski
 
Olsztyn, dn.10.11.2004

Dokument utworzył(-a):  rOMUALD pUZYREWSKI  (10.11.2004)
Dokument wprowadził(-a):  Adam Wojtaszek  (10.11.2004)
Dokument zatwierdził(-a):  Adam Wojtaszek  (10.11.2004)
Dokument modyfikował(-a):  Adam Wojtaszek  (10.11.2004)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13278104 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^