Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń Brand, Finnpipette, Interscience, Eti-Max 3000 oraz materiałów do hodowli komórkowej

OGŁOSZENIE
o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie ar 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:
dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń Brand, Finnpipette, Interscience, Eti-Max 3000 oraz materiałów do hodowli komórkowej
(sygn. akt: WIW.a.agz.2732-d2/20/2011)
 
Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z zm.) Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje, że następujące oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze w postępowaniu przetargowym:
 
Zadanie nr 1 – Materiały eksploatacyjne do urządzeń Brand i drobny sprzęt Brand
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 7 złożona przez Merck sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa  – wartość oferty brutto:  16 377,51 PLN
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta
Zadanie nr 2 – Pipety, ezy, głaszczki
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 7 złożona przez Merck sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa  – wartość oferty brutto: 72 263,89 PLN
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta wg przyjętego kryterium cena 100%, wybrana oferta otrzymała ocenę 100 pkt
Informujemy, że w wyżej wymienionym zadaniu została złożona jeszcze 1 ważna oferta przez:
a) Alchem Grupa sp. z o.o., Oddz. Białystok, ul. Wołościańska 58, 15-199 Białystok – oferta nr 3 – wartość oferty brutto: 81 896,01 PLN
Zadanie nr 3 – Drobny sprzęt wg katalogu Roth
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 3 złożona przez Alchem Grupa sp. z o.o., Oddz. Białystok, ul. Wołościańska 58, 15-199 Białystok – wartość oferty brutto: 27 598,13 PLN
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta
 
Zadanie nr 4 – Koncówki grafitowe do analizatora Eti-Max 3000
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 2 złożona przez TK Biotech Tomasz Kamiński, ul. Królewicza Jakuba 40, 02-956 Warszawa – wartość oferty brutto: 22 995,41 PLN
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta wg przyjętego kryterium cena 100%, wybrana oferta otrzymała ocenę 100 pkt
Informujemy, że w wyżej wymienionym zadaniu została złożona jeszcze 1 ważna oferta przez:
a) Biomedica Poland sp. z o.o., ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno – oferta nr 1 – wartość oferty brutto: 31 704,48 PLN
Zadanie nr 5 – Końcówki do pipet Interscience
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 6 złożona przez „Labo-Mix” sp.j. K. Skałka, A. Wencław, ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź - wartość oferty brutto: 6 841,26 PLN
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta wg przyjętego kryterium cena 100%, wybrana oferta otrzymała ocenę 100 pkt
Informujemy, że w wyżej wymienionym zadaniu została złożona jeszcze 1 ważna oferta przez:
a) Alchem Grupa sp. z o.o., Oddz. Białystok, ul. Wołościańska 58, 15-199 Białystok – oferta nr 3 – wartość oferty brutto: 7 687,50 PLN
Zadanie nr 7 – Zestawy do pobierania wymazów podeszwowych
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 5 złożona przez Sterbios sp. z o.o., ul. Rakowiecka 36 lok. 319A, 02-532 Warszawa - wartość oferty brutto: 21 992,40 PLN
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta
Zadanie nr 8 – Końcówki do pipet Finnpipette
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 8 złożona przez NTL Krzysztof Moczyróg, ul. M. Grzegorzewskiej 5/24, 02-778 Warszawa - wartość oferty brutto: 1484,04 PLN
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta wg przyjętego kryterium cena 100%, wybrana oferta otrzymała ocenę 100 pkt
Informujemy, że w wyżej wymienionym zadaniu zostały złożone jeszcze 2 ważne oferty przez:
a) Alchem Grupa sp. z o.o., Oddz. Białystok, ul. Wołościańska 58, 15-199 Białystok – oferta nr 3 – wartość oferty brutto: 1754,94 PLN
b) Labo-Mix” sp.j. K. Skałka, A. Wencław, ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź – oferta nr 6- wartość oferty brutto: 2034,42 PLN
 
Zadanie nr 9 – Ezy 5 i 10μl
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 3 złożona przez Alchem Grupa sp. z o.o., Oddz. Białystok, ul. Wołościańska 58, 15-199 Białystok – wartość oferty brutto: 461,25 PLN
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta
Zadanie nr 10 – Drobny sprzęt do hodowli komórkowej
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 9 złożona przez Alab sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30 lok. 22, 00-739 Warszawa – wartość oferty brutto:10 654,26 PLN
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta wg przyjętego kryterium cena 100%, wybrana oferta otrzymała ocenę 100 pkt
Informujemy, że w wyżej wymienionym zadaniu została złożona jeszcze 1 ważna oferta przez:
a) Biokom Systems Sidor M., Baka., Olszewski Z., Gruchała-Węsierski M. sp.j., Janki, ul.Wspólna 3 , skr. poczt. 47 – oferta nr 4 - wartość oferty brutto: 11 025,72 PLN
Zadanie nr 11 – Opakowania do pobierania próbek monitoringowych
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 6 złożona przez „Labo-Mix” sp.j. K. Skałka, A. Wencław, ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź - wartość oferty brutto: 6 953,81 PLN
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta wg przyjętego kryterium cena 100%, wybrana oferta otrzymała ocenę 100 pkt
Informujemy, że w wyżej wymienionym zadaniu została złożona jeszcze 1 ważna oferta przez:
a) Alchem Grupa sp. z o.o., Oddz. Białystok, ul. Wołościańska 58, 15-199 Białystok – oferta nr 3 – wartość oferty brutto: 9 978,15 PLN
Zadanie nr 12 – Materiały do pobierania wymazów
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 3 złożona przez Alchem Grupa sp. z o.o., Oddz. Białystok, ul. Wołościańska 58, 15-199 Białystok – wartość oferty brutto: 2288,40 PLN
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta
Przewidywany termin zawarcia umowy: 28 października 2011r.
 
Informujemy, że postępowanie w części zadanie nr 6 -  krioprobówki do przechowywania szczepów drobnoustrojów zostało unieważnione, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.
Podstawa prawna: art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)
Olsztyn, dn. 20 października 2011r.

Dokument utworzył(-a):  Małgorzata Kacprzycka-Nowicka  (20.10.2011)
Dokument wprowadził(-a):  Michał Wojciechowski  (20.10.2011)
Dokument zatwierdził(-a):  Michał Wojciechowski  (20.10.2011)
Dokument modyfikował(-a):  Michał Wojciechowski  (20.10.2011)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13278057 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^