Oglądasz archiwalną wersję BIP. Aktualna strona znajduje się pod adresem http://www.olsztyn.wiw.gov.pl/
  
BIP - www.bip.gov.pl   BIP WIW
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
  Zastępca W-M Woj. Lek. Wet.
 
  O Urzędzie
  ∴ Adres, telefony kontaktowe
  ∴ Regulamin Organizacyjny Urzędu
  ∴ Kierownictwo Urzędu
  ∴ Organizacja Urzędu
  ∴ Statut Urzędu
  ∴ Majątek
  ∴ Adresy e-mailowe komórek organizacyjnych, jednostek i stanowisk pracy w Urzędzie
  ∴ Załatwianie spraw w Urzędzie
  ∴ Kontakty z mediami
  ∴ Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  ∴ Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  ∴ Certyfikaty
  ∴ Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 
  Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
  ∴ Dane teleadresowe
 
  Aktualności
  ∴ Rozporządzenia Wojewody
  ∴ Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 
  Zamówienia publiczne
  ∴ Postępowania
  ∴ Wyniki postępowań
  ∴ Zamówienia do 30000 Euro
  ∴ Archiwum postępowań
  ∴ Archiwum wyników postępowań
  ∴ Plany zamówień
 
  Ogłoszenia
  ∴ Oferty pracy
  ∴ Wyniki naboru
  ∴ Praktyki studenckie
  ∴ Środki zbędne i zużyte do sprzedaży
  ∴ Petycje
  ∴ Archiwum naborów
 
  Rejestry prowadzone w Urzędzie
  ∴ Rejestry - Pasze, utylizacja
  ∴ Rejestry - środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie ar 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:dostawę podłoży, odczynników, naważek, surowic i testów do badań laboratoryjnych

OGŁOSZENIE
o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie ar 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:
dostawę podłoży, odczynników, naważek, surowic i testów do badań laboratoryjnych (sygn. akt: WIW.a.agz.2732-d2/15/2011)
 
Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z zm.) Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje, że następujące oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze w postępowaniu przetargowym:
 
Zadanie nr 1 – Podłoża złożone i dodatki do podłoży
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 7 złożona przez ARGENTA sp. z o.o., ul. Polska 114, 60-401 Poznań  – wartość oferty brutto:  49 580,64 PLN
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta wg przyjętego kryterium cena 100%, wybrana oferta otrzymała ocenę 100 pkt
Informujemy, że w wyżej wymienionym zadaniu została złożona jeszcze 1 ważna oferta przez:
a) Biocorp Polska sp. z o.o., ul. Malawskiego 6, 02-641 Warszawa – oferta nr 9 – wartość oferty brutto: 53 152,46 PLN
 
Zadanie nr 2 – Płytki do kontroli czystości środowiska
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 11 złożona  przez bioMérieux Polska sp. z o.o., ul. Żeromskiego 17, 01-882 Warszawa – wartość oferty brutto:1 723,35 PLN
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta
Zadanie nr 4 – Wskaźniki kontroli sterylizacji
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 5 złożona przez Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „Centrowet - Cezal” sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań – wartość oferty brutto: 3096,72 PLN
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta wg przyjętego kryterium cena 100%, wybrana oferta otrzymała ocenę 100 pkt
Informujemy, że w wyżej wymienionym zadaniu zostały złożone jeszcze 2 ważne oferty przez:
a) Alchem Grupa sp. z o.o., Oddz. Białystok, ul. Wołościańska 58, 15-199 Białystok –oferta nr 2 - wartość brutto: 4355,64 PLN
b) Labichem Iwona Zawirowska, ul. K. Jagiellończyka 45, 10-062 Olsztyn – oferta nr 6 – wartość brutto: 4034,73 PLN
Zadanie nr 5 – Krążki do antybiogramów
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 7 złożona przez ARGENTA sp. z o.o., ul. Polska 114, 60-401 Poznań – wartość oferty brutto 3790,80 PLN
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta
 
Zadanie nr 6 – Testy API z odczynnikami
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 11 złożona przez bioMérieux Polska sp. z o.o., ul. Żeromskiego 17, 01-882 Warszawa – wartość oferty brutto: 20 834,97  PLN
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta
 
Zadanie nr 7 – Testy do badania żywności i zestawy do wytwarzania środowisk gazowych
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 7 złożona przez ARGENTA sp. z o.o., ul. Polska 114, 60-401 Poznań – wartość oferty brutto: 4 757,70  PLN
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta
 
Zadanie nr 8 – Test do wykrywania Yersinia ruckeri
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 5 złożona przez Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „Centrowet - Cezal” sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań – wartość oferty brutto: 1813,10 PLN
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta
 
Zadanie nr 9 – Surowice do aglutynacji szkiełkowej Salmonella
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 12 złożona przez Zakład Badawczo-Wdrożeniowy Ośrodka Salmonella „IMMUNOLAB” sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia – wartość oferty brutto: 10 126,08 PLN
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta wg przyjętego kryterium cena 100%, wybrana oferta otrzymała ocenę 100 pkt
Informujemy, że w wyżej wymienionym zadaniu zostały złożone jeszcze 2 ważne oferty przez:
a) Labart sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk - oferta nr 1 – wartość brutto: 10 942,56 PLN
b) Alchem Grupa sp. z o.o., Oddz. Białystok, ul. Wołościańska 58, 15-199 Białystok –oferta nr 2 - wartość brutto: 10 730,88 PLN
 
Zadanie nr 10 – Testy do diagnostyki białaczki
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 13 złożona przez Biomedica Poland sp. z o.o., ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno – wartość oferty brutto: 9 051,29 PLN
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta
 
Zadanie nr 11 – Surowice do diagnostyki chorób drobiu
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 5 złożona przez Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „Centrowet - Cezal” sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań – wartość oferty brutto: 5811,75 PLN
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta
 
Zadanie nr 12 – Testy do diagnostyki Salmonelli
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 13 złożona przez Biomedica Poland sp. z o.o., ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno – wartość oferty brutto: 3 019,68 PLN
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta
 
Zadanie nr 13 – Testy Elisa do diagnostyki chorób drobiu, trzody chlewnej i bydła
Oferta najkorzystniejsza: PPH Eskulap sp.j. M. Furyk, J. Matłosz, ul. Elsnera 6, 44-105 Gliwice – wartość oferty brutto: 181 645,80 PLN
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta
 
Zadanie nr 14 – Antygeny do diagnostyki chorób drobiu
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 13 złożona przez Biomedica Poland sp. z o.o., ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno – wartość oferty brutto: 31 638,60 PLN
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta wg przyjętego kryterium cena 100%, wybrana oferta otrzymała ocenę 100 pkt
Informujemy, że w wyżej wymienionym zadaniu została złożona jeszcze 1 ważna oferta przez:
a) Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „Centrowet - Cezal” sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań- oferta nr 5 – wartość brutto: 36 423,00 PLN
 
Zadanie nr 15 – Plazma królicza liofilizowana
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 2 złożona przez Alchem Grupa sp. z o.o., Oddz. Białystok, ul. Wołościańska 58, 15-199 Białystok – wartość oferty brutto: 1123,20 PLN
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta wg przyjętego kryterium cena 100%, wybrana oferta otrzymała ocenę 100 pkt
Informujemy, że w wyżej wymienionym zadaniu zostały złożone jeszcze 3 ważne oferty przez:
a) Labart sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk - oferta nr 1 – wartość brutto: 1156,19 PLN
b) Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „Centrowet - Cezal” sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań- oferta nr 5 – wartość brutto: 1130,22 PLN
c) Labichem Iwona Zawirowska, ul. K. Jagiellończyka 45, 10-062 Olsztyn – oferta nr 6 - wartość brutto: 1124,60 PLN
Zadanie nr 16 – Materiały do filtracji
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 3 złożona przez Hurt-Chem Hurtownia Odczynników Chemicznych, Duchnice, ul. Boczna 10, 05-850 Ożarów Mazowiecki – wartość oferty brutto: 2343,84 PLN
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta wg przyjętego kryterium cena 100%, wybrana oferta otrzymała ocenę 100 pkt
Informujemy, że w wyżej wymienionym zadaniu została złożona jeszcze 1 ważna oferta przez:
a) Labart sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk - oferta nr 1 – wartość brutto: 1723,72 PLN
 
Zadanie nr 17 – Krążki bibułowe do analizy mikrobiologicznej stref hamowania wzrostu
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 2 złożona przez Alchem Grupa sp. z o.o., Oddz. Białystok, ul. Wołościańska 58, 15-199 Białystok – wartość oferty brutto: 14 022,00 PLN
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta
 
Zadanie nr 18 – Standardy i odczynniki analityczne
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 3 złożona przez Hurt-Chem Hurtownia Odczynników Chemicznych, Duchnice, ul. Boczna 10, 05-850 Ożarów Mazowiecki – wartość oferty brutto: 2343,84 PLN
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta wg przyjętego kryterium cena 100%, wybrana oferta otrzymała ocenę 100 pkt
Informujemy, że w wyżej wymienionym zadaniu została złożona jeszcze 1 ważna oferta przez:
a) Alchem Grupa sp. z o.o., Oddz. Białystok, ul. Wołościańska 58, 15-199 Białystok – wartość  brutto: 2956,92 PLN
 
Zadanie nr 19 – Antygen z surowicami kontrolnymi do diagnostyki gorączki Q
Oferta najkorzystniejsza: oferta nr 5 złożona przez Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „Centrowet - Cezal” sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań – wartość oferty brutto: 3685,50 PLN
Uzasadnienie wyboru: jedyna ważna oferta
 
Przewidywany termin zawarcia umowy: 11 października 2011r.
 
Informujemy, że postępowanie w części zadanie nr 3 -  odczynniki chemiczne i naważki analityczne zostało unieważnione, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta spełniająca postawione kryteria w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Podstawa prawna: art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)
 
Olsztyn, dn. 30 września 2011r.

Dokument utworzył(-a):  Małgorzata Kacprzycka-Nowicka  (30.09.2011)
Dokument wprowadził(-a):  Michał Wojciechowski  (30.09.2011)
Dokument zatwierdził(-a):  Michał Wojciechowski  (30.09.2011)
Dokument modyfikował(-a):  Michał Wojciechowski  (30.09.2011)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
13278372 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^